Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper.

På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webb- och Multimediaprogrammet samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem.

Vi behöver tillfälligt förstärka vår lärarkår med en universitetsadjunkt i informatik med inriktning mot förstudier och webbutveckling.  

Arbetsuppgifter
Vi söker en god pedagog som aktivt vill delta som lärare i informatiks utbildningar. Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning och handledning av studenter på både campus- och distanskurser. Moment inom följande områden förekommer:

 • Kravställning och verksamhetsutveckling
 • Tekniker och programmeringsspråk som exempelvis HTML5, XML, CSS, JavaScript och PHP
 • JavaScriptbaserade applikationsramverk som jQuery
 • Analys av webbplatser med verktyg som Google Analytics

Dessutom tillkommer moment inom en programmeringskurs med programmeringsspråket C.

Behörighetskrav
För anställningen krävs examen i informatik på minst kandidatnivå eller ämneslärarexamen med inriktning informatik. 

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid pedagogisk förmåga. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs stor vikt vid förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på grundnivå inom aktuellt område samt förmågan att handleda. Undervisningsspråk är svenska varför förmåga att undervisa på svenska är av särskild vikt. Stor vikt läggs dessutom vid aktuell erfarenhet inom områdena förstudier och webbutveckling. Stor vikt läggs även vid god administrativ förmåga. Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten är viktiga. Även kompetenser inom kravställning och verksamhetsutveckling är önskvärda.

Villkor
Vikariat med omfattning 100% under tiden 2017-11-06 till och med 2018-01-21.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Minst två referenspersoner ska anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:

 • styrkt meritsammanställning
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk grundsyn
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
 • publikationsförteckning
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas 

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem.

Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i ett exemplar till Karlstads universitet Maria Möller 651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2017/233
Sista ansökningsdag: 2017-09-29

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Temporary position shorter than 3 months
Anställningens omfattning Heltid
Anställningen avslutas 2018-01-21
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/233
Kontakt
 • Katarina Groth Jansson, 054-7002236
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-08-29
Sista ansökningsdag 2017-09-29

Return to job vacancies