Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Har du ett stort kunnande inom webbutveckling och ett brinnande engagemang för undervisning? Vi behöver förstärka vår lärarkår med en universitetsadjunkt i informatik med bred kunskap om informatiks kärnområden och hoppas att du vill vara med och utbilda framtiden!

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper. På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklarprogrammet samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem.

Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad universitetsadjunkt som aktivt vill delta som lärare i informatiks utbildningar på grundnivå. Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning och handledning av studenter på både campus- och distanskurser. Handledningen innefattar till största del programmering i datorsal, grupphandledning av case, enskild handledning och grupphandledning av rapporter. Uppsatshandledning kan förekomma i mindre omfattning. En adjunkt kan vidare få uppdrag som programledare för grundutbildningsprogram. På sikt kan eventuellt möjlighet till forskarutbildning finnas, förutsatt att sådana beslut fattas. 

Moment inom följande områden förekommer:

 • Kravställning och verksamhetsutveckling
 • Tekniker och programmeringsspråk som exempelvis HTML5, XML, CSS, JavaScript och PHP
 • JavaScriptbaserade applikationsramverk som exempelvis jQuery
 • Analys av webbplatser med verktyg som Google Analytics

Dessutom kan moment inom interaktionsdesign, användartestning, programmering, databasdesign, modellering, affärssystem och systemintegration förekomma.

Behörighetskrav
För anställningen krävs examen i informatik på lägst kandidatnivå, eller någon annan för anställningen relevant examen. Alternativt någon annan särskild yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
Krav är även att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Vi fäster särskild vikt vid förmågan att planera, genomföra och utvärdera kompetenshöjande aktiviteter så som undervisning och handledning.
Då merparten av undervisningen sker på svenska är det av särskild vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska.
Vi fäster stor vikt vid den sökandes förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, studenter och externa intressenter.
Av stor vikt är också god administrativ förmåga och initiativförmåga samt engagemang i verksamheten.
Meriterande är dokumenterad arbetslivserfarenhet inom IT-branschen, gärna som webbutvecklare.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 %. Tillträde önskas snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger minst två referenspersoner. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev 
 • CV 
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
 • kopior på examensbevis och intyg
 • minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag är den 12 augusti. 


Välkommen med din ansökan!


Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Vakituinen
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/169
Kontakt
 • Martin Löfgren, prefekt, 054-700 1975
 • Katarina Groth Jansson, studierektor, 054-700 2236
 • John Sören Pettersson, ämnesföreträdare, 054 700 2553
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-07-04
Sista ansökningsdag 2018-08-12

Takaisin avoimiin työpaikkoihin