Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, institutionen för miljö- och livsvetenskaper söker en doktorand i biologididaktik. Den ämnesdidaktiska forskningen vid Karlstads universitet är organiserad runt centrumbildningar. SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEERs hemsida: http://www.kau.se/smeer

Omfattning
Doktorand i biologididaktik med antagning från lic. till doktor under två år.

Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga innehållet i anställningen är biologididaktisk forskning som relaterar till utbildning för hållbar utveckling. Den sökande förväntas arbeta med forskning relaterad till ett projekt, finansierat av Skolforskningsinstitutet, som studerar hur implementeringen av utbildning för hållbar utveckling kan underlättas genom skolorganisatoriska processer: http://www.skolfi.se

Behörighetskrav
Examen från lärarutbildning med biologi som ämne. Goda kunskaper i svenska för att genomföra forskning på skolan är ett krav.

Bedömningsgrunder
Stor vikt kommer att fästas vid dokumenterat goda kunskaper och erfarenheter inom området hållbar utveckling, avseende:

 • undervisning
 • lärarfortbildning
 • arbete med implementeringsfrågor
 • expertutredningar
 • policyarbetet på nationell nivå inom området
 • skolutvecklingsprojekt
 • internationell erfarenhet av hållbar utveckling inom utbildning

 Särskilt meriterande är:

 • Internationell forskningspublicering inom didaktisk forskning relaterad till utbildning för hållbar utveckling
 • vana att arbeta med kvantitativ forskningsmetodik, och vana att arbeta med programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
 • erfarenhet av deltagande och samforskande i större forskningsprojekt
 • undervisningserfarenhet i biologi från ungdomsskola
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning inom lärarutbildningen

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under två år. Tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
skickas via universitetets rekryteringsverktyg Varbi och ska innehålla personligt brev, CV, kopior av examensbevis och intyg samt dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.

Sista ansökningsdag är den 31 juli 2018.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Forskargruppen ROSE (https://www.kau.se/rose) bedriver praktiknära ämnesdidaktisk forskning med anknytning till hållbarhet, digitalisering och migration. År 2016 utsågs ROSE till stark forskargrupp på Karlstads universitet.

För information om anställningen, kontakta::

Prof. Niklas Gericke, E-mail: niklas.gericke@kau.se   Tel: 054-700 1516 

Prefekt Liselotte Englund, E-mail: liselotte.englund@kau.se Tel: 054-700 1988Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/156
Kontakt
 • Niklas Gericke, professor, niklas.gericke@kau.se, 054-700 15 16
 • Liselotte Englund, prefekt, , liselotte.englund@kau.se, 054-7000 19 88
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2018-07-04
Sista ansökningsdag 2018-07-31

Retour aux postes vacants