Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Samhällskunskapsämnet vid Karlstads universitet bedriver en omfattande utbildning på grundläggande- och avancerad nivå. Ämnet återfinns inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildning. Forskningen knuten till samhällskunskap är ämnesdidaktisk till sin karaktär och bedrivs i samverkan med forskarutbildningsämnena statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och pedagogiskt arbete. Ämnet är för närvarande inne i en expansiv fas och behöver rekrytera ny personal för såväl undervisning som forskning och utlyser två tjänster som universitetsadjunkt på 50 till 100%. För anställning på 50% ser vi gärna att den som anställs kan kombinera tjänsten hos oss med en anställning i det allmänna skolväsendet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår framför allt undervisning från grundläggande till avancerad nivå på såväl fristående kurser som programkurser inom lärarutbildningen, och kan gälla både kurser i samhällskunskap samt kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Förutom undervisning ingår handledning, examination, kursansvar, kursutveckling samt VFU-besök i anställningen. Vidare att aktivt delta i samhällskunskapsämnets utvecklingsarbete rörande undervisning samt samverkan med det omgivande samhället.
Framtida möjlighet till forskarutbildning på del i tjänsten kan komma att ingå under förutsättning att erforderliga beslut om detta fattas.
Vi förutsätter att den som får anställningen kommer att befinna sig på plats i vår miljö i stor omfattning för att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
Eftersom ämnet samhällskunskap är ett blockämne som ingår i lärarutbildningen mot skolans alla åldrar krävs för anställning lärarexamen med samhällskunskap eller SO-inriktning. Krav är även visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att den sökande har erfarenhet av ämnesdidaktisk undervisning inom det samhällskunskapsdidaktiska fältet gärna med tonvikt på statsvetenskapliga, sociologiska eller nationalekonomiska  perspektiv.
Av särskild vikt är att den sökande har undervisningserfarenhet från det allmänna skolväsendet, samt lärarutbildning och kompetens att bedriva undervisning inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna.
Särskild vikt läggs även vid att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska, då undervisningen sker på svenska.
Stor vikt läggs vid att den sökande har erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.
Vikt läggs vid den sökandes personliga egenskaper som samarbetsförmåga, vilja och förmåga  att bidra till ämnets och utbildningens utveckling.

Vi eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

Villkor
Anställningarna är tillsvidare på 100 % respektive 50 % och tillträde kan ske efter överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter samt en redogörelse för pedagogisk grundsyn. Bifoga även intyg från tidigare verksamhetsmiljöer. Minst två referenspersoner ska anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av: 

 • styrkt meritsammanställning
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • redogörelse för språkkunskaper i engelska
 • kopior på betyg, examensbevis och de övriga meriter som åberopas

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi/MyNetwork. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstidens slut. Skicka inte länkar till dem. Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2018/85
Sista ansökningsdag: 22 april 2018


Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/85
Kontakt
 • Arne Larsson, prefekt, 054-700 1324
 • Roger Olsson, ämnesföreträdare, 054-700 1330
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-03-29
Sista ansökningsdag 2018-04-22

Tilbake til ledige stillinger