Anställning Sista datum
Doktorand i omvårdnad 2017-09-28
Doktorand i omvårdnad 2017-09-28
Universitetsadjunkt i informatik, inriktning förstudier och webbutveckling 2017-09-29
Utbildningsledare med inriktning mot processledning inom området studie- och yrkesvägledning, 50-100 %. 2017-09-29
Universitetslektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi 2017-09-30
Doktorand i psykologi 2017-10-03
PhD-student in Risk and Environmental Studies 2017-10-15
PhD-student in Risk and Environmental Studies 2017-10-15
Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap 2017-10-15
Doktorand i psykologi 2017-10-16
Doktorand i psykologi med avslutning licentiatexamen 2017-10-16
Doktorand i straffrätt 2017-10-31
Intresseanmälan
Intresseanmälan för anställning som lärare vid Karlstads universitet
Intresseanmälan för anställning inom administration och teknik
Logga in till Varbi