Anställning Sista datum
Projektassistent administration 30%, 4 månader 2018-02-23
Postdoktor med inriktning mot optimering av molntjänster 2018-02-25
Utbildningssamordnare 2018-02-25
Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning Grafisk formgivning/Visuell kommunikation 2018-02-28
Projektassistent forskning i biologi, inriktning akvatisk ekologi, 2,5 månader 2018-03-02
Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning mot idrott och hälsa 2018-03-02
Utbildningshandläggare 2018-03-04
Två legitimerade psykologer, 2-6 månader 2018-03-07
Doktorand i säkra och integritetsskyddande nätverksbaserade system 2018-03-11
Postdoctoral Appointment in Business Administration 2018-03-15
Två universitetslektorer i programutveckling (Software Engineering) 2018-04-02
Licentiandplatser i ämnesdidaktik för lärare i naturvetenskap och teknik 2018-04-13
Intresseanmälan
Intresseanmälan för anställning som lärare vid Karlstads universitet
Intresseanmälan för anställning inom administration och teknik
Logga in till Varbi