Anställning Sista datum
HR-specialist 2018-06-25
HR-specialist, vikariat 2018-06-25
Bibliotekarie 2018-06-27
Tre universitetslektorer i omvårdnad 2018-06-30
Lokalplanerare / inredare 2018-07-04
Projektassistent, forskning i statsvetenskap 2018-07-12
1-2 universitetslektorer i informatik 2018-07-15
Doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning mot prenatal exponering för hormonstörande kemikalier, näring och barns utveckling inom ramen för SELMA-projektet 2018-08-15
Amanuens i juridik, omfattning 10-20 % 2018-08-15
Postdoktor i regionalt samhällsbyggande 2018-08-31
Intresseanmälan
Intresseanmälan för anställning som lärare vid Karlstads universitet
Intresseanmälan för anställning inom administration och teknik
Logga in till Varbi