Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Processer och Produkter för en cirkulär BioEkonomi (Pro2BE, https://www.kau.se/pro2be) är en forskargrupp vid Karlstads universitet som fokuserar på transformationen av det rådande ekonomiska/tekniska paradigmet baserat på förbrukning av icke-förnybara resurser till en ekonomi baserad på förnybara resurser. Skogsindustrin är en viktig aktör i en sådan omvandling och Pro2BE har en lång tradition av att genomföra forskningsprojekt i samverkan med skogsindustrin. Forskningsfokus för Pro2BE överensstämmer med de prioriteringar som Region Värmland gjord i den regionala agendan för smart specialisering. Skogsbaserad bioekonomi etableras där som en högt prioriterad specialisering och är därför ett av områdena i det pågående samarbetet mellan Region Värmland och Karlstads universitet, Akademin för smart specialisering https://www.kau.se/samverkan/samverkan-pa-universitetet/goda-exempel/akademin-smart-specialisering. En regional styrka i relation till transformationen till en skogsbaserad bioekonomi är tillgången till regionala testbäddsmiljöer där skogsbaserade produkter, processer och tjänster kan demonstreras och optimeras. Genom att skapa starka kopplingar mellan forskningsgruppen Pro2BE vid Karlstads universitet och ett antal regionala testbäddsmiljöer hoppas vi stimulera innovationer, positionera Pro2BE i relation till pågående aktiviteter i regionen och därigenom bidra till att agendan för smart specialisering implementeras.

Arbetsuppgifter
Anställningen kommer vara kopplad till forskningsgruppen Pro2BE vid Karlstads universitet och vara inriktad mot tillverkning av bränslepellets. Fokus på forskningen kommer att ligga på kunskapsuppbyggande kring ytegenskaper och bindningsmekanismer för träpartiklar från gran och tall, inklusive inverkan av biobaserade additiv för förbättrad hållfasthet. För att förstå pelleteringsprocessen behöver man kunna bestämma de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos en bra pellet, vilket innefattar morfologisk karakterisering och ytkarakterisering. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med tre testbäddsmiljöer, en kontinuerlig avvattningspress, pilotanläggningen för pelletstillverkning vid Karlstads universitet och en 3D-skrivare.

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs doktorsexamen i miljö- och energisystem, materialteknik, kemiteknik eller annat område med relevans för projektet eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång, såvida inte särskilda skäl föreligger. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
Betydande vikt läggs vid de sökandes akademiska meritering och då särskilt vid publikationer i internationella granskade vetenskapliga tidskrifter inom Pro2BE:s forskningsfält. Vikt läggs också vid kunskap och/eller erfarenhet inom följande områden med relevans för projektet:

 • träkemi
 • densifiering av biomassa
 • avancerade analysinstrument
 • fasta ytors struktur och kemi
 • processmodellering

Erfarenhet av framgångsrikt samarbete med industriella partners är meriterande.

Villkor
Anställningen är på heltid och omfattar minst 80 % forskning och högst 20 % annan tjänstgöring vid universitetet till exempel undervisning. Tjänsten är tidsbegränsad till två år och tillträds efter ömsesidig överenskommelse i tidsperioden mellan 1 september 2017 och 1 januari 2018.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • Detaljerad meritförteckning
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
 • Uppgifter om språkkunskaper
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2017/82

Sista ansökningsdag: 2017 – 08 - 06

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, i tidsperioden 1 september 2017 - 1 januari 2018
Löneform individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/82
Kontakt
 • Helena Håkansson, prefekt, 054 - 700 1655
 • Jonas Berghel, universitetslektor , 054- 700 1247
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2017-05-02
Sista ansökningsdag 2017-08-06

Tillbaka till lediga jobb