Karlstads universitet / Lärarutbildningens kansli

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Då dekanuppdraget är tidsbegränsat och löper ut vid årsskiftet söker Karlstads universitet nu dekan till lärarutbildningsnämnden.

Mer information om lärarutbildningen: https://www.kau.se/lararutbildningen

Arbetsuppgifter
Verksamheten leds av en dekan, som också är ordförande i lärarutbildningsnämnden. Dekanen har ledningsansvar för beredningen liksom för genomförandet av nämndens beslut. Dekanen ansvarar ytterst för lärarutbildningen och dess forskning, kvalitet och utveckling. I uppdraget ingår ett övergripande ansvar för kansliets personal och arbetsmiljö, ekonomi, pedagogisk utveckling, samverkan, internationalisering, jämställdhet, hållbar utveckling och studentinflytande.

Att vara dekan innebär bland annat att också verka för universitetets gemensamma intressen, vara aktiv i ledningsgrupper och organ samt föra verksamheten framåt i enlighet med mål och strategier. Som stöd till dekanen finns en prodekan och en kanslichef.

Kvalifikationer
För uppdraget krävs doktorsexamen. För dekanuppdraget krävs normalt också professors- eller docentkompetens, men undantag kan göras. Det krävs också tidigare väl vitsordad erfarenhet av att leda verksamhet med ansvar för dess ekonomi och personal. Meriterande är erfarenhet och god kännedom om lärarutbildningen, god kännedom om de regelverk som styr en myndighet, särskilt ett universitet, samt god administrativ förmåga.

Som person behöver dekanen ha en vision för lärarutbildningen samt förmåga att förmedla den och kunna leda verksamheten mot nya mål. Det innebär kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, tydlighet och både strategisk och analytisk förmåga. Som ledare behövs personlig integritet, handlingskraft och inte minst mod att fatta även obekväma beslut.

Övrigt
Omfattningen är minst 90%. Uppdragen sträcker sig från 2018-01-01 och tre år framåt. Uppdraget utförs inom ramen för en läraranställning vid universitetet. Uppdragstillägg utgår och efter avslutat uppdrag finns möjlighet till egen forsknings- eller kompetensutvecklingstid.

Dekan utses av rektor efter ett förfarande med intervjuer, hörande och val.

Ansökan ska bestå av

  • Personligt brev med en kortfattad reflektion kring ledarskap och din vision för lärarutbildningen
  • Handlingar som styrker tidigare ledarerfarenheter
  • CV
  • En kort beskrivning av dig, dina tidigare erfarenheter från lärarutbildning, forskning och ledning samt reflektioner kring dekanens roll för lärarutbildningen i Karlstad. Texten kommer att publiceras på universitetets intranät i anslutning till valet.

Tillträde 2018-01-01
Löneform Månadslön
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/91
Kontakt
  • Thomas Blom, 054-7001290
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434, denita.gustavsson@kau.se
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714, thomas.bragefors@kau.se
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404, tony.ingemarsson@kau.se
Publicerat 2017-05-10
Sista ansökningsdag 2017-08-20

Tillbaka till lediga jobb