Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap består av fem institutioner, där institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en. Vid institutionen bedrivs bland annat utbildning inom fakultetens högskole- och civilingenjörsprogram i ämnena maskinteknik och materialteknik. Som universitetsadjunkt i maskinteknik kommer du främst att arbeta med undervisning i högskole- och civilingenjörsprogrammen. Institutionen har en väl utvecklad forskning inom materialteknik, där styrkeområdena är studier kring utmattning och tribologi, samt avancerade stål och material framställda genom additiv tillverkning.  Utöver forskningsprojekt deltar institutionen även i projekt i samarbete med ett stort antal små och medelstora företag, regionala myndigheter och organisationer. Vid institutionen är drygt 50 personer verksamma, varav 10 professorer, 7 docenter, 4 lektorer, 9 doktorander och 12 adjunkter.

Arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av undervisning inom det maskintekniska området. Undervisning inom maskinkonstruktion med CAD, produktutveckling, maskinelement, hydraulik och maskindynamik är väsentliga delar, men även andra moment inom ingenjörsutbildningarna kan bli aktuella. Samverkan med näringslivet är en viktig del av ämnets verksamhet och du förväntas skapa kontakter och medverka i externa uppdrag inom utbildning och forskning.

Behörighetskrav
För anställningen krävs civilingenjörsexamen inom det maskintekniska området/maskinteknik. Annan ingenjörsutbildning kan bedömas vara behörig, om utbildningen kompletterats med relevant yrkeserfarenhet inom det maskintekniska området. För anställningen krävs visad pedagogiskt skicklighet, samt högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas och förlängning av anställning blir aktuell, ska den anställde genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
Anställningen innebär yrkesutbildning av blivande ingenjörer och därmed är kompetens i att undervisa i ingenjörsutbildning och även arbetslivserfarenhet inom maskinteknik meriterande. Särskilt meriterande är erfarenhet av produktutveckling, maskinkonstruktion och produktionsanpassning av konstruktioner. Kunskaper och erfarenhet inom materialteknik är meriterande. Erfarenhet av samverkansarbete mellan industri och akademi är meriterande, liksom erfarenhet av forskningsarbete.

God förmåga att undervisa på svenska och engelska är av särskild vikt. Särskild vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet, god samarbetsförmåga, initiativrikedom och ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter.

Åberopade bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid. Tillträde 2017-10-01 eller enligt överenskommelse, med varaktighet till 2018-06-30, med möjlighet till förlängning. 

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev
 • CV
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kopior på examensbevis och intyg
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2017/154

Sista ansökningsdag: 14 september 2017

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/154
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt, 054 - 700 1677
 • Lasse Jacobsson, studierektor/universitetsadjunkt, 054 - 700 1656
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-06-28
Sista ansökningsdag 2017-09-14

Tillbaka till lediga jobb