Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Institutionen för Hälsovetenskaper har ca 110 anställda och tillhör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet. Vid institutionen finns fem ämnesområden varav Idrottsvetenskap utgör ett ämne med bland annat Idrottslärarprogrammet. Utbildning av lärare till skolämnet idrott och hälsa vid Karlstads universitet syftar till bildning och kunskaper om kroppens funktioner, kroppens förhållande till rörelse och tänkande genom utveckling av kunskaper i idrott och friluftsliv med betydelse för individens hälsa. Lärarprogrammet med inriktning mot Idrott och Hälsa omfattar olika praktiska tillämpningsområden och utgör en bred grund för att studenternas färdigheter inom Idrott och hälsa skall uppfyllas. Områdets två pedagogiska huvudperspektiv är lärande och ledarskap med syfte att utveckla de blivande lärarnas yrkesroll.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår i huvudsak uppgifter att bedriva idrottsvetenskaplig utbildning samt i vissa fall forskningsrelaterade uppgifter inom området idrott och hälsa. Dessutom ingår den anställde i den idrottsvetenskapliga arbetsgruppen vilket också innebär insatser inom andra idrottsvetenskapliga fält.  Arbetsuppgifterna består bl.a. av undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, VFU besök, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete, inom såväl utbildningsprogram och fristående kurser. Undervisningen är både praktisk och teoretiskt tillämpad och varieras med olika föreläsningsformer, på campus såväl som genom distansbaserade utbildningar. Naturbaserade aktiviteter i form av friluftsliv ingår också i arbetsuppgifterna. En central uppgift är forskningsutveckling inom framförallt lärarprofessionen. Med detta menas eget forsknings- och utvecklingsarbete, men också tillsammans med andra forskare, samt att man också är en del i institutionens forskningskollegium och seminarier. Dessutom förväntas man bedriva samverkan med olika intressenter utanför universitetet, vilket innebär goda kunskaper och färdigheter i såväl muntlig som skriftlig kommunikation. 

Behörighetskrav
För anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Därutöver krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper.  Kunskaper inom skolämnet idrott och hälsa är ett krav.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 4 och Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Sökande skall ha demonstrerat en god undervisnings- och handledningsförmåga på grundnivå och avancerad nivå samt ha etablerad forskning inom idrott och hälsa. Den sökande bör ha goda ledaregenskaper och god samarbetsförmåga för att kunna bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Vid tillsättning kommer lika vikt läggas vid sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskning inom idrott och hälsa som kan bidra till att utveckla ämnet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning på olika nivåer i utbildningen samt förmågan att handleda och examinera. Bedömningen grundas även på meriter inom administration. Det är viktigt att visa förmåga att bygga upp nationella och internationella kontakter inom och utom akademin samt att attrahera externa forskningsmedel.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Särskilt meriterande är 

 • Förtrogenhet med och längre erfarenhet av arbete inom skolämnet Idrott och hälsa och lärarutbildning
 • Genomgången lärarutbildning med inriktning Idrott och hälsa
 • Erfarenhet av utbildning och forskning inom hälsopromotion och friluftsliv
 • Erfarenheter av utbildning och forskning inom anatomi och fysiologi
 • Den som saknar behörighet för att anställas som lektor enligt nedan, skall för adjunktsanställning ha lägst magisterexamen alternativt vara antagen till forskarutbildning

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 4.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under sju månader med tillträde 2017-07-01 eller snarast enligt överenskommelse. 

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska innehålla

 • personligt brev
 • meritsammanställning inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på www.kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till

Karlstads universitet
Registrator
651 88
 
Karlstad
Ange ref. nr REK2017/159

Sista ansökningsdag 2017-08-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/159
Kontakt
 • Helene Victoria Hjalmarson, prefekt, 054-700 2537, helene@kau.se
 • Claes Nyberg, studierektor, 0547002372, claes.nyberg@kau.se
 • Henrik Gustafsson, ämnesföreträdare, 0547001698, henrik.gustafsson@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-08-01

Tillbaka till lediga jobb