Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Är du intresserad av att arbeta med förändringsprocesser som bidrar till en hållbar utveckling? Har du erfarenhet av miljösystem ur ett tekniskt perspektiv, då kanske du är en av oss. Karlstad universitet söker en adjunkt som vill arbeta med utbildning inom ämnesområdet miljö- och energisystem.

Miljö- och energisystem består idag av 20 medarbetare och är ett av fyra ämnen vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Vi utbildar huvudsakligen högskole- och civilingenjörsstudenter inom energi- och miljöteknik. De vanligaste arbetsgivarna för våra studenter är fjärrvärmebolag, processindustrin (till exempel pappers- och massabruk), VVS-konsultbolag (värme/kyla/ventilation), kommunala VA-verk samt produktutvecklande företag (värmepumpar, fordon etc.). Ofta får ingenjörer från våra utbildningsprogram också arbetsledande uppdrag. Vi har ett stort intresse av pedagogiskt arbete och i de två senaste utvärderingarna kom vår utbildning ut med mycket hög kvalitet.

Vår forskning är samlad kring hållbar teknikutveckling med fokus på energieffektivisering, biobränslesystem, reningsteknik samt förpackningsdesign. Vi arbetar utifrån en värderingsgrund definierad av hållbar utveckling med en huvudsaklig tillämpning inom området utnyttjande av skogliga resurser.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår huvudsakligen undervisning och utveckling av kurser, främst inom området miljöteknik men även inom energi- och miljöteknikprogrammen generellt tillsammans med andra lärare. Vi förväntar oss att du har ett intresse av och aktivt deltar i pedagogiska diskussioner, programutveckling samt övriga frågor som rör grundutbildningen. Samverkan med näringsliv och viss administration utgör en naturlig del av arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
För anställningen krävs minst högskoleingenjörsexamen med relevant inriktning (exempelvis kemiteknik, miljö- och energisystem, miljöteknik, industriell ekologi).

Dessutom krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden inom anställningstidens ram. Arbetet förutsätter goda kunskaper i engelska och svenska.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

 • yrkeserfarenhet av reningstekniska processer.
 • erfarenhet av kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter.

Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

 • yrkeserfarenhet av miljömätteknik.
 • yrkeserfarenhet av mikrobiologiska reningsprocesser, gärna biogasframställning.
 • erfarenhet av arbete i laboratoriemiljö.
 • erfarenhet av miljö- och resursanalys.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid 100%, och tillträds enligt överenskommelse i tidsperioden 1 september 2017 till 31 oktober 2017. Varaktighet 10 månader med möjlighet till förlängning.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev
 • CV
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kopior på examensbevis och intyg
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas till: 
Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2017/169

Sista ansökningsdag: 2017-08-25

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Önskat tillträde är september 2017 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/169
Kontakt
 • Helena Håkansson, prefekt, 054 - 700 1655
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-05-31
Sista ansökningsdag 2017-08-25

Tillbaka till lediga jobb