Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Inom Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för Hälsovetenskaper, ingår ämnet omvårdnad. Inom ämnet pågår forskning inom fyra forskningsområden: Vårdkvalitet och Patientsäkerhet, Etik och Värdighet, Lärande och Kompetensutveckling samt Hälsa och Prevention. Forskningen omfattar såväl teori- och metodutveckling som interventioner och implementering av forskningsresultat inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Forskningen utgår från patienters, närståendes/familjers, vårdpersonals och studenters perspektiv. Forskningen genomförs i samverkan med aktörer inom olika ämnen och organisationer. Ämnesgruppen inkluderar idag fem professorer, 15 lektorer och nio doktorander.

Inom projektet ”Hur vill jag bli bemött när jag är rädd, och vad påverkar min egen förmåga att hantera rädslan” har upprepade intervjuer genomförts med 23 barn med akut lymfatisk leukemi under deras behandlingstid. Projektet är ett samarbetsprojekt med Örebro Universitet. Det är nu dags att börja analysera data.

Arbetsuppgifter
Till projektet söks nu en medarbetare med huvudsaklig uppgift att analysera kvalitativa data och sammanställa resultat i nära samverkan med projektansvarig.

Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska/barnmorska med minst masterexamen.

Bedömningsgrunder
Sökanden bör ha dokumenterad erfarenhet av kvalitativ analysmetod. Vidare bör sökanden ha god skriftlig förmåga, god samarbets- och initiativförmåga, liksom god förmåga till att kunna arbeta självständigt samt vara ansvarstagande.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 80 - 100 % under perioden 2017-08-15 – 2017-12-31. Stationeringsort är Karlstad.

Ansökan
Ansökan görs digitalt via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi där bilagor kan laddas upp.

Ansökan ska innehålla

 • personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt intresse för forskningsområdet
 • meritförteckning
 • kopior av betyg, examensbevis och intyg
 • kopia av examensarbete från masterutbildning, eller högre utbildning samt eventuella andra publikationer
 • dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
 • övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, kan skickas till följande adress: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange referensnummer REK2017/173.

Sista ansökningsdag 2017-06-30.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2017-08-15
Löneform Individuell lönesättning
Anställningen avslutas 2017-12-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80-100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/173
Kontakt
 • Agneta Anderzen Carlsson, professor, agneta.anderzen-carlsson@kau.se, 054-700 1665
 • Helene Victoria Hjalmarson, prefekt, helene@kau.se, 054-700 2537
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-05-23
Sista ansökningsdag 2017-06-30

Tillbaka till lediga jobb