Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Till forskargruppen för separationsvetenskap (Fundamental Separation Science Group) vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper söker vi en postdoktor för experimentellt och teoretiskt arbete med fokus på vätske- och superkritisk fluidkromatografi. Projektet skall utgöra en pilotstudie för att undersöka möjligheterna att separera och kvantifiera peptider och andra biologiska läkemedel med moderna separationsmetoder såsom ultrahögtryckvätskekromatografi (HPLC) och superkritisk fluidkromatografi (SFC).

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom forskargruppen blir att designa och utföra kromatografiska experiment och andra adsorptionsexperiment vilka du databehandlar för att bestämma termodynamiken och kinetiken hos de interaktioner som äger rum mellan läkemedlen och separationsmediernas ytor (stationära faser). Arbetet är både experimentellt och teoretiskt.

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs doktorsexamen i kemi alternativt i bioteknik, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Därutöver krävs såväl praktisk som teoretisk erfarenhet av superkritisk fluidkromatografi. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
Stor vikt läggs vid de sökandes akademiska meritering och då särskilt vid publikationer i internationella granskade vetenskapliga tidskrifter. Stor vikt läggs också vid erfarenhet av laborativt arbete. Erfarenhet av preparativ LC samt av teknisk databehandling med t.ex. MATLAB eller Python och allmän programmering är också meriterande. Civilingenjörsexamen i kemiteknik eller bioteknik är meriterande. Det är även meriterande om aktuell doktorsexamen har fokus på separationsvetenskap, analytisk kemi och/eller analytisk bioteknologi.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100 % under tiden 2017-09-01 dock längst till och med 2018-02-28, med möjlighet till förlängning.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • Detaljerad meritförteckning/CV
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och utbildningar, samt rekommendationsbrev
 • Kopia av doktorsavhandling
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
 • Uppgifter om språkkunskaper
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2017/177

Sista ansökningsdag: 2017-06-22

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform Individuell lönesättning, månadslön
Anställningen avslutas 2018-02-28
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/177
Kontakt
 • Torgny Fornstedt , 054 - 700 1960
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2017-06-01
Sista ansökningsdag 2017-06-22

Tillbaka till lediga jobb