Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Vid Karlstads universitet samverkar ämnena Litteraturvetenskap och Svenska språket inom svensklärarutbildningen för både grundlärare och ämneslärare. Ämnena är också representerade inom förskollärarutbildningen.
I didaktiska frågor samarbetar ämnena med universitetets Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete. Ämnesdidaktik har också nyligen blivit utnämnt till en stark forskarmiljö vid Karlstads universitet från och med 2017. Inför höstterminen behöver vi nu rekrytera en vikarierande lektor
med litteraturvetenskaplig eller språklig inriktning för undervisning främst inom lärarutbildningens inriktning mot tidigare år.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination på grundläggande nivå och avancerad nivå inom lärarutbildningen och andra lärarrelaterade kurser. Exempel på kursinnehåll är läs- och skrivinlärning, barnlitteratur, textanalys, språkvariation och bedömning. Ytterligare arbetsuppgifter som uppsatshandledning och -examination kan tillkomma. Du förväntas undervisa både på campus och på distans. I anställningen ingår viss kompetensutvecklingstid.  

Behörighetskrav
För anställningen som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i Svenska språket/ Nordiska språk, Litteraturvetenskap, Svenska med didaktisk inriktning eller annan disciplin med relevans för svenskämnet i skolan.  

Dessutom krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning får genomgå sådan utbildning inom ramen för kompetensutvecklingstiden om anställningen blir förlängd i ett senare skede.

Bedömningsgrunder
Det är av särskild vikt med erfarenhet av undervisning inom högskola/universitet, gärna inom lärarutbildningen och gärna både på campus och på distans. Det är även en merit om du har lärarutbildning och erfarenhet av undervisning inom det allmänna skolväsendet. Av vikt för anställningen är även forskning och utvecklingsarbete med anknytning till svenskämnet i skolan.

Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras. Vi ser det som önskvärt att du är närvarande i det dagliga arbetet på institutionen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad och omfattar 50-75 % beroende på kompetens och behov. Tillträde önskas enligt överenskommelse inför höstterminen och beräknas pågå t.o.m. 2018-01-31. Eventuellt kan det finnas möjlighet till ytterligare förlängning.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Ansökan ska innehålla följande: 

 • meritsammanställning, med referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig skicklighet
 • sökande som genomgått högskolepedagogisk utbildning ska bifoga intyg eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet av ledarskap, administration och samverkan med andra verksamheter
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • kopior på examensbevis och övriga betyg och intyg som styrker de meriter som åberopas
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, datorprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges) 

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan” som finns på vår hemsida:

https://www.kau.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/jobba-har/lediga-anstallningar 

Där finner du också Karlstads universitets anställningsordning.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD. Ange referens: REK 2017/181.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde snarast enligt överenskommelse
Löneform individuell lön
Anställningen avslutas 2018-01-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-75%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/181
Kontakt
 • Jessica Eriksson, prefekt, 054-700 1742
 • Lena Lötmarker, universitetslektor, 054 700 2017
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-06-19

Tillbaka till lediga jobb