Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap finns Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH). Centrumet bildades 2009 och är idag en av fakultetens starkaste forskargrupper. CFBUPH är regionalt förankrat och har ett omfattande samarbete med nationella myndigheter och med forskargrupper nationellt och internationellt. Vid centrumet arbetar forskare med bakgrund i demografi, folkhälsovetenskap, psykologi, socialt arbete och sociologi. Vi genomför och deltar i stora undersökningar om barns och ungdomars sociala och hälsomässiga förhållanden, såväl i Värmland som nationellt och internationellt. Med programstöd från forskningsrådet Forte och i samverkan med Göteborgs universitet studerar vi ”Effekter av förändrade livsvillkor på barns och ungdomars psykiska hälsa”. CFBUPH har också ett nära och växande samarbete med Högskolan i Innlandet i Norge.

CFBUPH medverkar i det psykologprogram som höstterminen 2015 startade vid Karlstads universitet. CFBUPH har en egen webbplats: www.kau.se/cfbuph.

Högskolan i Innlandets avdelning för folkhälsa har ett brett utbildningsutbud inom tandvård, folkhälsa, idrott, omvårdnad och psykisk hälsa. Alla utbildningar har en folkhälsoprofil med hälsa, livskvalitet och tvärvetenskap som viktiga ledord. Avdelningen har en egen webbplats: http://hihm.no/om-hoegskolen/organisering-hinn-hedmark/avdelinger-hedmark/avdeling-for-folkehelsefag.

Anställningen som postdoktor är vid institutionen för sociala och psykologiska studier, med organisatorisk placering vid CFBUPH och med arbetsuppgifter och närvaro också vid Högskolan i Innlandet, Campus Elverum.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består till största delen av forskning. En viktig uppgift blir att studera trender och sociala bestämningsfaktorer, inom ramen för det pågående forskningsprogrammet vid CFBUPH. I den uppgiften ingår som en central del att utveckla samarbetet med Högskolan i Innlandet, i gemensamma forskningsprojekt och genom stöd till doktorander och forskare inom området ungas psykiska hälsa. Målet är att bygga en stark forskargrupp inom området barns och ungdomars psykiska hälsa vid Högskolan i Innlandet. Det empiriska underlaget för forskningen utgörs av data insamlade i Sverige, Norge och andra länder. En av de norska databaserna omfattar ungdomar från i stort sett alla Norges kommuner.

I arbetsuppgifterna ingår också forskningsadministrativt arbete, i första hand deltagande i utarbetandet av ansökningar till forskningsråd i Norge och Sverige, och ansökningar till EU.

Forskningsadministrativt arbete och eventuell undervisning kan uppgå till 20 % av arbetstiden.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom något av centrumbildningens verksamhetsområden eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång. Även äldre examina får beaktas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 
Behörighetsgrunder
Vi söker forskare som har disputerat med avhandling av relevans för centrumets forskningsområde. Av särskild vikt är att ha mycket goda kunskaper i kvantitav metod och goda kunskaper i engelska.Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och noggrannhet liksom förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.
Villkor
Anställning som postdoktor avser arbete på heltid, i normalfallet två år med start hösten 2017. Tillträde enligt överenskommelse.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att Du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.
Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning och att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Fullständig ansökan ska ha inkommit vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar;

  • Personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsplaner för de kommande två åren i relation till inriktningen av anställningen (2-3 sidor).
  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
  • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem.

Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK 2017/185

Sista ansökningsdag: 2017-06-20

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2017, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/185
Kontakt
  • Curt Hagquist, professor och föreståndare för CFBU, 054-700 2536
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-06-20

Tillbaka till lediga jobb