Karlstad University / Faculty of Arts and Social Sciences

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Institutionen för geografi, medier och kommunikation söker en universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap och filmvetenskap samt kulturgeografi och turismvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå.

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) http://www.kau.se/node/. Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildnings­programmen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Enligt arbetstidsavtalet har en lektor 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning. Med externa medel kan denna tid utökas.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande, och för den utlysta profilen relevant område, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder
Av särskilt vikt är att du har både bred och djup kunskap inom medie- och kommunikationsvetenskap, eller närliggande områden som informatik och digital humaniora, eftersom du förväntas kunna undervisa och handleda på många olika kurser från grundläggande till avancerad nivå. Av särskild vikt är även att du har kunskap inom datorstödda, digitala metoder för analys av medieinnehåll och -användning

Vi lägger stor vikt vid att du har en vetenskaplig profil som relaterar till området digitala medier och dataanalys samt att du har förmåga att undervisa om digitala kulturer, sociala medier och webbproduktion. Vi lägger även stor vikt vid att du har dokumenterat hög kompetens inom såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder och har kunskap om den aktuella metodutvecklingen vad gäller datainsamling och -analys i digitala miljöer (t.ex. textanalys, automatiserad innehållsanalys, datavisualisering, nätverksanalys och digital etnografi). Vidare lägger vi stor vikt vid att du har erfarenhet av att söka samt erhålla egna forskningsmedel samt ingår i vetenskapliga nationella och internationella nätverk.

Av vikt är också att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om den sökande har;

 • erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet,
 • erfarenhet av undervisning på såväl avancerad nivå (Master) som grundnivå,
 • internationell erfarenhet och erfarenhet av att undervisa både på svenska och engelska
 • erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
 • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Vid i övrigt likvärdiga meriter ges företräde till sökande som har förmåga att undervisa på svenska då undervisningen till stor del sker på svenska.

Villkor 
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg MyNetwork. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att bifoga de handlingar som medger en kvalitativ och saklig bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.
Ansökan ska bestå av:

 • meritsammanställning med två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2017-12-17.

Ange dnr REK 2017/206

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/206
Kontakt
 • Christer Clerwall, Prefekt, 054-700 11 06
 • Lotta Braunerhielm, Proprefekt, 054-700 21 98
 • Henrik Örnebring, Professor, 054-700 16 42
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-06-28
Sista ansökningsdag 2017-12-17

Tillbaka till lediga jobb