Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund 
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (HNT) söker en projektassistent för forskning på heltid vid Institutionen för matematik och datavetenskap inom fältet datanätverk med fokus på ”Network Function Virtualization” (NFV).

Institutionen för matematik och datavetenskap, som består av de två forskarutbildningsämnena matematik och datavetenskap, har omkring 70 anställda av vilka sex är professorer. Datavetenskap vid Karlstads universitet har inriktning mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och programutveckling, och samverkar med internationella, nationella och regionala aktörer inom både universitet och näringsliv. 

Datavetenskap är i en expansionsfas och stärker nu sina fokusområden ytterligare för att befästa och utveckla sin ställning inom den internationella forskningen. Ämnet har nyligen utsetts till en excellent forskargrupp vid Karlstads universitet, etableringen medför finansiering i syfte att stärka forskningen. KK-stiftelsen har beviljat ytterligare medel för utveckling av en forskningsprofil inom datavetenskaps forskningsområden i nära samarbete med industrin.

Arbetsuppgifter
Projektassistenten kommer att arbeta inom ramen för det av KK-stiftelsen nyligen beviljade projektet NFV-Optimizer: Profiling Network Virtualized Functions and Optimizing their Performance for Telecom Clouds. NFV-Optimizer kommer att modellera effekter av virtualisering på Virtual Network Functions (VNFs) och studera deras beteende samt komplexiteten i deras samverkan när man bygger hierarkier av virtuella nätverksfunktioner.

Som en del av detta projekt strävar vi efter att bygga holistiska matematiska ramar för att modellera svarstid (dvs. latens) och prestanda - speciellt för förseningskänsliga tillämpningar - av NFV-plattformar, följt av en jämförelse med traditionell teknik baserad på specialiserad hårdvara. Den planerade modellen, ska bland annat fånga NFV-teknikens egenskaper oberoende av underliggande beräkning och nätverksplattform. Förutom användbarhet till fristående NFV-instanser ska modellen senare utökas för att också fånga latensbeteendet för service- / funktionskedjor. Modellen kommer först byggas för specifika applikationer som virtuella innehållsleverantörnätverk (vCDN - Virtual Content Delivery Network) och mycket dynamiska nätverk (t.ex. fordonsnätverk) och sedan utvidgas till andra applikationer.

Kvalifikationer
Behörig för tjänsten är sökande med en examen i datavetenskap (eller motsvarande kvalifikationer) med en specialisering i datanätverk.

Bedömningskriterier
I bedömningen läggs tonvikten på den sökandes vetenskapliga erfarenhet i relation till ”NFV-Optimizer”-projektet; det vill säga

 • Kunskap eller erfarenhet av principer och verktyg för att arbeta med molnplattformar som OpenStack, VMware etc
 • Konceptuell kunskap om nätverksfunktion virtualisering (NFV);
 • Kunskap eller erfarenhet av att utforma matematiska modeller för innehållsleveransnät (CDN Content Delivery Network);
 • Kunskap eller erfarenhet av att utforma matematiska modeller för mycket dynamiska nätverk;
 • Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska;
 • Dokumenterad förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

Villkor
Anställningen är en heltidsanställning i fyra månader, med möjlighet till förlängning. Startdatum är redan 1 oktober 2017.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • Detaljerad meritförteckning / CV
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar, utbildningar och rekommendationsbrev
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad
Ange refnr REK 2017/227

Sista ansökningsdag: 2017-09-15

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017/10/01
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2018-01-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/227
Kontakt
 • Dr. Javid Taheri, Associate Professor, /javid.taheri@kau.se
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, +46 (0)54-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, +46 (0)54-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , +46 (0)54-700 1404
Publicerat 2017-09-06
Sista ansökningsdag 2017-09-15

Tillbaka till lediga jobb