Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Genusforskningen vid Karlstads universitet är koncentrerad till Centrum för genusforskning (CGF) som har vida förgreningar på hela universitetet. Centrum för genusforskning har som gemensamt övergripande mål att tillämpa och fortlöpande utveckla tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt på genusvetenskapliga frågor i en ömsesidig dialog mellan olika discipliner. Centrum för genusforskning samverkar även med det omgivande samhället och är drivande i utvecklingen av tillämpad genusforskning. Vid Centrum för genusforskning bedrivs såväl traditionellt vetenskapliga projekt som samverkansprojekt med externa aktörer. Genom samarbete med genusforskningsmiljöerna vid Linköping och Örebro universitet ingår CGF i en internationellt väletablerad excellent forskningsmiljö, GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies (www.gexcel.org). CGF bedriver forskning med följande inriktningar: Global mobilitet, maskulinitetsstudier, transgenderstudier och tillämpad genusforskning. Samtliga forskningsområden karaktäriseras av teoretisk bredd samt ett förenande av teoretisk forskning och tillämpad forskning. Ämnet genusvetenskap ger fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå och medverkar även i den internationella forskarskolan Intergender.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår:

 • Undervisning i genusvetenskap inklusive kursansvar och ansvar för kursutveckling på grundnivå och undervisning i genusvetenskapliga Undervisningen kan komma att bedrivas på både svenska, tyska och engelska.
 • Normkritiskt arbete med genus och jämställdhetsintegrering inom små och medelstora företag i Värmland
 • Aktivt engagemang i miljöns dagliga arbete med att utveckla utbildning

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i genusvetenskap är den som dels har a) avlagt kandidatexamen eller har motsvarande kompetens inom ett för ämnet relevant område, b) har dokumenterad erfarenhet av regionala utvecklingsprojekt med fokus på genus och jämställdhetsintegrering i små och medelstora företag, c) har undervisningserfarenhet på grundnivå inom genusvetenskap.För anställning krävs också visad pedagogisk skicklighet och att den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två åren av anställningen. 

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen fästs en avgörande vikt vid erfarenhet av arbete med genus och jämställdhetsintegrering i små och medelstora företag, samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift såväl svenska engelska och tyska. Undervisningserfarenhet från grundutbildning i genusvetenskap är också meriterande.

Villkor
Tillsvidare anställning deltid (75%) med tillträde enligt överenskommelse men senast under hösten 2017. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg MyNetwork/Varbi.Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

 • Personligt brev
 • Styrkt meritsammanställning/CV
 • Fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • Redogöresle för pedagogisk grundsyn
 • Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper. 
 • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration.
 • Dokumentation och intyg som styrker pedagogiska meriter
 • Redogörelse för språkkunskaper i svenska, tyska och engelska.
 • Kopior på examensbevis och intyg.
 • Minst två referenspersoner ska anges

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, CD-skivor, ska skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88  KARLSTAD

Sista ansökningsdag 2017-09-15.

Ange dnr. REK2017/230.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

 


 

 
   
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/230
Kontakt
 • Stefan Karlsson, Proprefekt, 054 -700 1327
 • Ulf Mellström, Professor, 054-700 2013
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-08-28
Sista ansökningsdag 2017-09-15

Tillbaka till lediga jobb