Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Institutionen för matematik och datavetenskap vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (HNT) söker en projektassistent forskning till projektet “VirtueWind support”.

Institutionen för matematik och datavetenskap, som består av de två forskarutbildningsämnena matematik och datavetenskap, har omkring 70 anställda av vilka sex är professorer. Datavetenskap vid Karlstads universitet har inriktning mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och programutveckling, och samverkar med internationella, nationella och regionala aktörer inom både universitet och näringsliv.

Arbetsuppgifter
Anställningen är knuten till forskningsgruppen DISCO och forskning inom området ”Software Defined Networking” (SDN), speciellt arbete inom projektet “VirtueWind support”, där man studerar och utvecklar prototyper för nya angreppssätt vad gäller hantering av tjänstekvalitet. Nätverksarkitekturen är baserad på SDN-principer.

Projektassistenten förväntas arbeta självständigt med design, implementering och testning av program som interagerar med/utökar SDN:s kontrollfunktion. Arbetet innefattar även att skriva och presentera projektrapporter och vetenskapliga publikationer och att ansvara för att kvaliteten och tidsplaneringen av projektarbeten säkerställs, samt att samordna arbetet med andra gruppers medlemmar för att nå projektets överordnande mål.

Behörighet
Behörig för tjänsten är den som har en magister-/masterexamen i datateknik, datavetenskap eller IT, eller motsvarande, gärna med inriktning mot datanätverk. Kunskap inom eller erfarenhet av SDN-området, SDN-kontrollprogrammering (t ex OpenDaylight) och databasdesign är ett krav. Erfarenhet av att ta fram programvaruprototyper liksom programmeringsfärdighet i Java och förtrogenhet med programutveckling under UNIX-baserade system (Linux, FreeBSD, etc.) är ett krav.

Bedömningskriterier
Vikt läggs vid den sökandes vetenskapliga erfarenhet i relation med “VirtueWind support”-projektet, vilket är det projekt anställningen kommer höra till. Kunskap om molnlagringsplattformar som t. ex. OpenStack eller Docker välkomnas. Erfarenhet av att delta i nationella och internationella forskningsprojekt i samverkan med universitet och näringsliv är meriterande.

Särskild vikt läggs vid goda kunskaper i engelska, muntliga och skriftliga.

Tjänsten innebär också samarbete med andra delar av universitetet och samhället, vilket betyder att samarbetsförmåga är viktig.
Karlstads universitet värdesätter personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med kolleger, samt förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.  

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning, tio månader, med möjlighet till förlängning. Startdatum är 1 november 2017.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
  • Detaljerad meritförteckning / CV
  • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar, utbildningar och rekommendationsbrev
  • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad
Ange refnr REK 2017/232 

Sista ansökningsdatum: September 15, 2017

Välkommen med din ansökan! 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 november 2017
Löneform månadslön, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/232
Kontakt
  • Andreas Kassler, Professor , +46 54 700 2168
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, +46 54 700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, +46 54 700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , +46 54 700 1404
Publicerat 2017-09-01
Sista ansökningsdag 2017-09-15

Tillbaka till lediga jobb