Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier är idag runt 90 medarbetare. Vi genomför och förmedlar bland annat uppdragsutbildning som en del av universitetets samverkan med det omgivande samhället.

Vi söker nu en utbildningsledare som vill vara med och utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning, skola arbetsliv i undervisningen. Vi söker dig som vill arbeta som processledare i första hand för våra uppdragsutbildningar inom Skola - arbetsliv. Utbildningspaketet Skola -arbetsliv är en nationell satsning av Skolverket och Arbetsförmedlingen som riktar sig till lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare på alla nivåer (grund- och gymnasieskola, fritidshem och vuxenutbildning). Utbildningspaketet syftar till att öka förståelsen för att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Som processledare leder du processen för lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare som tillsammans ska utveckla olika former av arbetslivsorienterande insatser. Samarbete mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare är viktigt för att vägledningen ska bli en naturlig del i undervisningen och ett stöd för eleverna i att göra väl underbyggda val för framtiden.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med verksamhetsutveckling, processledning, handledning av grupper som arbetar med att utveckla sitt arbete med studie- och yrkesvägledning i undervisningen. 

I uppdragsutbildningarna inom satsningen skola – arbetsliv, ingår att;

 • driva och utveckla uppdragsutbildning på ett strukturerat och pedagogiskt sätt utifrån kunders krav.
 • planera och genomföra processledning av grupper.
 • ha kontakt med uppdragsgivare, deltagande skolors rektorer, deltagarna samt projektledare och uppdragskoordinator på Karlstads universitet.
 • besök på deltagande skolor, vilket innebär resor inom Sverige.
 • ge föreläsningar på svenska.
 • undervisning och handledning på högskolenivå.
 • utvärdering och uppföljning.

Behörighetskrav
För anställningen krävs att du har;

 • avlagt studie- och yrkesvägledarexamen eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • körkort

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av studie- och yrkesvägledning, samt god kännedom om styrdokument för aktuella områden. Då undervisningen sker på svenska ser vi också att det är av särskild vikt att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.

Av stor vikt är att du kan jobba självständigt men också har en förmåga att samarbeta, skapa goda relationer till kunder och arbetskamrater och ta egna initiativ.

Meriterande är dokumenterad erfarenhet av studie- och yrkesvägledning för nyanlända samt att du även att du har avlagt kandidatexamen i pedagogik, specialpedagogik, pedagogiskt arbete eller en lärarexamen.

Villkor
Anställningen som utbildningsledare är på visstid, minst 50 % under 1 år men kan utökas och eventuellt förlängas beroende på uppdragsgivarens behov och beslut. Tillsättning av anställning avgörs av om erforderliga beslut fattas av vår uppdragsgivare inom satsningen Skola -arbetsliv. Önskvärt tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg MyNetwork/Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

 • personligt brev och CV
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen.
 • kopior på examensbevis och intyg.
 • minst två referenspersoner ska anges.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, CD-skivor, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88  KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2017-09-29.

Ange dnr. REK 2017/237

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekyteringstjänster.


 


Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/237
Kontakt
 • Elisabeth Berg, Projektansvarig, 054-700 2224
 • Björn Eliasson, Prefekt, 054-700 2406
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-09-08
Sista ansökningsdag 2017-09-29

Tillbaka till lediga jobb