Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Doktorandtjänsten är placerad vid Centrum för klimat och säkerhet (www.kau.se/ccs) som är en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Karlstads universitet vars forskning fokuserar samhällets hantering av klimatrelaterade risker.

Inom ramen för projektet Samhällsresiliens i Sverige: styrning, sociala nätverk och lärande utlyses en doktorandtjänst. Projektets tre empiriska studieområden är klimatanpassning och konsekvenser, flyktingskap samt terrorism och våldsbejakande extremism. Doktorandtjänsten är primärt inriktad mot klimatanpassning och konsekvenser med tyngdpunkt i samhällsstyrning och -organisering (governance). Doktorandtjänsten inrättas i risk- och miljöstudier (https://www.kau.se/risk-och-miljostudier).

Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och genomförs i samarbete med Mittuniversitet och Försvarshögskolan i Stockholm. Ytterligare en doktorandtjänst omfattas, i sociologi, vilken är lokaliserad vid Mittuniversitet (www.miun.se/mot-mittuniversitetet/jobb). Tjänsterna ingår i samma projekt men måste sökas separat eftersom de tillhör olika lärosäten. Mer information om projektet finns på www.miun.se/rcr/rise.

Arbetsuppgifter
Tjänstens huvudfokus är forskning (80%) men innehåller också undervisnings- och administrativa uppgifter på upp till 20%. Information om studier på forskarnivå finns på universitetets hemsida: https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva. Lönenivån följer lokala bestämmelser.

Behörighetskrav
Behörig för denna tjänst är sökande med 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, samt innehar en master- eller magisterexamen i miljövetenskap, riskhantering eller annat ämne som på motsvarande sätt bedöms ge goda förutsättningar för forskarutbildningen och för det aktuella projektet. Hög motivation och god förmåga att arbeta självständigt är viktiga egenskaper. God förmåga att uttrycka sig på engelska både muntligt och skriftligt krävs.

Bedömningsgrunder
Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Ett intresse för interdisciplinär forskning är viktigt. Dokumenterad erfarenhet av studier av risk och kris, samhällsresiliens och klimatanpassning är meriterande. Till ansökan ska en forskningsplan på max 5 A4-sidor bifogas där den sökande beskriver en avhandlingsidé och presenterar en forskningsdesign som visar hur ett avhandlingsprojekt kulle kunna bedrivas. Forskningsplanen behöver inte vara detaljerad men ska beskriva ett forskningsområde och grundläggande forskningsfrågor. Forskningsplanen är inte bindande utan bestäms, för den framgångriska kandidaten, i samråd med handledare.

Ansökan
Ansökan sker via webbformulär och bilagor kan laddas upp:

  • Ett verifierat CV
  • Kopior av relevanta publikationer/uppsatser
  • En forskningsskiss
  • Kopior av relevanta betyg, diplom, certifikat och rekommendationsbrev

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2017/238): 
Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Att: Åsa Ivansson
651 88 Karlstad

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2018
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/238
Kontakt
  • Mikael Granberg, professor, mikael.granberg@kau.se, 072-305 64 67
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2017-09-29
Sista ansökningsdag 2017-10-31

Tillbaka till lediga jobb