Karlstad University / Faculty of Health, Science and Technology / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Karlstads universitet satsar på forskning och utbildning inom risk- och miljöområdet. Ämnet risk- och miljöstudier har ca 30 anställda och tillhör Institutionen för miljö- och livsvetenskaper. Inom ämnet ges kandidatprogrammet Miljö och säkerhet, masterprogrammet Riskhantering i samhället, samt ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Risk- och miljöstudier är forskarutbildningsämne med för närvarande sju doktorander, och med pågående rekrytering av tre nya doktorander under hösten 2017.

Forskningen inom risk- och miljöstudier på Karlstads universitet har ett gemensamt tvärvetenskapligt tema om hållbarhet och hantering av risker i samhället. En stor del av forskningen är knuten till tre centrumbildningar: Centrum för Personsäkerhet (CPS), Centrum för klimat och säkerhet (CCS) och Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS). Mycket av forskningen görs i nära samarbete med företag, organisationer, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter.

Vi söker en lektor i risk- och miljöstudier som kan bidra till undervisningen inom ämnet, särskilt om miljörisker, och som har en forskningsinriktning som kompletterar den forskning som bedrivs inom ämnet och de nämnda centrumbildningarna vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar främst undervisning inom våra utbildningsprogram, men även på fristående kurser och uppdragsutbildningar. I anställningen ingår också att medverka i den forskning som idag bedrivs vid ämnet och de tre centrumbildningarna, samt att handleda doktorander inom ämnesområdet. Vi förväntar oss att lektorn utvecklar nya externfinansierade forskningsprojekt i samarbete med andra forskare.

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs avlagd doktorsexamen i risk- och miljöstudier, miljövetenskap, riskhantering, eller annat relevant ämnesområde. Behörig att anställas som lektor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap § 4.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av sökande till anställningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att vägas lika mycket. Bedömningen skall baseras på de bedömningsgrunder som anges i HF 4 kap § 4.

Särskild vikt kommer att fästas vid: (1) pedagogisk skicklighet visad genom erfarenhet och utveckling av undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå i miljövetenskap, riskhantering eller andra relevanta ämnesområden; (2) relevansen av den sökandes tidigare forskning om miljörisker för den forskning som bedrivs inom ämnet, inklusive CPS, CCS och CRS.

Stor vikt kommer att fästas vid; (1) erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning; (2) framgång i att erhålla externa forskningsmedel; (3) förmåga att samarbeta och ta egna initiativ; (4) dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete

Meriterande är att ha (1) dokumenterad erfarenhet av utveckling av vetenskapliga metoder (2) dokumenterad erfarenhet av arbete med verktyg av relevans för utbildningsprogrammen, exempelvis geografiska informationssystem (GIS), risk- och sårbarhetsanalys (RSA) eller miljökonsekvensbeskrivningar (MKB); (3) erfarenhet av undervisning och forskning inom miljörätt; (4) erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället.

Fakultetens lärare ska kunna undervisa på svenska och engelska. Efter två års anställning förväntas innehavaren kunna behärska svenska i tal och skrift så väl att undervisning kan ske på svenska.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att din kompetens dokumenterats på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska innehålla

 • personligt brev med motivering till varför du är intresserad av att söka detta lektorat
 • meritsammanställning inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • kopior på betyg, examensbevis och intyg för de utbildningar och arbeten som åberopas
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet
 • redogörelse för eventuell erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, kompendier eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på www.kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad.
Ange ref. nr REK2017/239.

Sista ansökningsdag 2017-11-30.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/239
Kontakt
 • Ämnesföreträdare Lars Nyberg, 070-2291601
 • Studierektor Magnus Johansson, 073-0362696
 • Prefekt Liselotte Englund, 054-700 1988
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2017-10-12
Sista ansökningsdag 2017-11-30

Tillbaka till lediga jobb