Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap /

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Vi utlyser en anställning som doktorand i psykologi med avslutning doktorsexamen med inriktning mot åldrande och kognition. Doktoranden kommer att arbeta inom ett forskningsprojekt som undersöker effekter av kognitiv träning hos personer med Parkinsons sjukdom. Doktoranden kommer att ha möjlighet att formulera egna forskningsfrågor inom ramen för projektets övergripande syften.

På universitetets hemsida finns information om ämnet psykologi med aktuell studieplan för forskarutbildning.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som:
avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i psykologi har den som antingen:

-har 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi eller

-har avlagt psykologexamen eller psykoterapeutexamen eller

-inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper (muntligt som skriftligt) i svenska och engelska är ett krav. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid statistisk förmåga och uppvisade metodkunskaper.

Särskilda krav

Den sökande ska ha erforderlig vetenskaplig kompetens inom ämnen som är relevanta för det aktuella forskningsområdet. Dokumenterad erfarenhet av projekt inom kognitiv neuropsykologi med fokus på kognitiv rehabilitering är meriterande. Särskilt meriterande är klinisk erfarenhet som legitimerad psykolog med inriktning mot neuropsykologi.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.  Tillträde 2018-01-01. Stationeringsort är Karlstad. Anställningen som doktorand omfattar maximalt fyra år, men förlängning med upp till ett år kan ske om arbetsuppgifterna vid sidan om forskarutbildningen också omfattar annan forskning, utbildning eller administration. Dessa arbetsuppgifter får högst utgöra 20 procent av full arbetstid.

Ansökan

Ansökan sker elektroniskt och ska bestå av:

  • Meritförteckning
  • Åberopade C- D- och E-uppsatser
  • Eventuella andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå
  • En kortfattad (1000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde januari 2018
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/243
Kontakt
  • Anna Stigsdotter Neely, professor, 054-700 1545
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2017-09-25
Sista ansökningsdag 2017-10-16

Tillbaka till lediga jobb