Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Vid Fakulteten för humaniora och samhällvetenskap söker Institutionen för pedagogiska studier nu en professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot lärarutbildning för yngre barn och förskolans verksamhet.

Vid institutionen för pedagogiska studier finns ämnena pedagogiskt arbete, specialpedagogik och pedagogik med totalt ca 90 medarbetare varav sex professorer, fem docenter och ca 30 doktorander. Inom pedagogiskt arbete bedrivs undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå. Undervisningen är riktad mot alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Vid institutionen utgör förskollärarprogrammet det största undervisningsuppdraget med flest studenter och är bland de största undervisningsprogrammen inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Vid institutionen finns de två didaktiska centrumbildningarna Utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom (UBB) och Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL). UBB omfattar ca 15 forskare verksamma inom forskning och utvecklingsarbete med särskilt fokus i relation till olika utbildningsarenor för yngre barn (http://www.kau.se/ubb). Institutionen för pedagogiska studier är en ung institution med stora möjligheter att bygga och utveckla undervisnings- och forskningsmiljöer.
Arbetsuppgifter
Förutom att bedriva egen pedagogisk forskning och medverka i forskningsprojekt ingår att arbeta med forskningsanknytning av lärarutbildningarna för yngre barn, främst förskollärarutbildningen men även inom grundlärarprogrammet. Arbetsuppgifter som professor kan innefatta undervisning och handledning på alla nivåer, på grundnivå främst inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, samt i kurser och program på avancerad och forskarnivå. I arbetsuppgifterna kan även ingå administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och fakulteten. Vidare ingår att tillsammans med kollegor på institutionen, inom UBB och andra institutioner och lärosäten utveckla forskning, utbildning och kontakter med relevans för lärarutbildning mot yngre barn.
Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom undervisning och forskning med relevans för lärarutbildning. Sökande skall visa dokumenterad erfarenhet av forskningssamverkan med såväl nationella som internationella aktörer liksom förmåga att initiera och leda forskningsprojekt. Erfarenhet från såväl grundutbildning och forskarutbildning är en förutsättning. Språkliga kunskaper i något skandinaviskt språk samt engelska är nödvändigt för att kunna utveckla samverkan med svenska förskolor och skolor och med nationella och internationella kontakter med andra lärosäten och forskare. För vidare information om behörighet se även Karlstads universitets anställningsordning.
Bedömningsgrunder
Särskild vikt
fästs vid egen erfarenhet av forskning med relevans för lärarutbildning mot yngre barn såsom skolans tidiga år, fritidshem liksom förskolans verksamhet och pedagogisk bedömning samt forskning som stöder barns inkludering, såsom särbegåvade barn, särskilda behov och stöd i lärprocesser och barns tidiga läs-och skriv lärande/utveckling. Särskild vikt fästs även vid dokumenterad förmåga att handleda doktorander fram till licentiat/doktorsexamen eller internationell jämförbar examen på forskarnivå.
Stor vikt fästs vid erfarenhet av forskning som riktas mot en bred pedagogisk verksamhet såsom den utbildningsvetenskapliga kärnan, lärarprofession samt villkor och förutsättningar för skolan och förskolans verksamhet och undervisning samt barn och elevers lärande, utveckling och socialisation. Stor vikt läggs också vid samarbetsförmåga lokalt och internationellt, förmåga att ta egna initiativ och skapa goda relationer till medarbetare och studenter.
Meriterande är egen lärarutbildning mot yngre barn, erfarenhet av undervisning inom skola/förskola samt erfarenhet av undervisning och ledningsuppdrag inom lärarutbildning. Meriterande är också att ha erhållit externa forskningsmedel samt att påvisa uppvisa en stabil vetenskaplig publikation inom fältet.
Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid 100% med tillträde snarast enligt överenskommelse. För att skapa förutsättningar för gott samarbete vill vi att Du ska vara närvarande på institutionen i så stor utsträckning som möjligt.
Ansökan
Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att bifoga de handlingar som medger en kvalitativ och saklig bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Minst två referenspersoner ska anges.

Ansökan ska bestå av:

 • Styrkt meritförteckning
 • Fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • Redogörelse för pedagogisk grundsyn
 • Intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
 • Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper.
 • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration.
 • Redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
 • Planer för den framtida verksamheten
 • Publikationsförteckning
 • Kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • Högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex.läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor ellerlektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår webbsida  "Lediga anställningar". Där finner du också Karlstads universitets anställningsordning.

De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2017-10-12.

Ange ref. nr REK 2017/248

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/248
Kontakt
 • Björn Eliasson, Prefekt, 054-700 2406
 • Annica Löfdahl Hultman, Professor, 054-700 1612
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-09-28
Sista ansökningsdag 2017-10-12

Tillbaka till lediga jobb