Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
VAL-projektet (vidareutbildning av lärare) vänder sig till verksamma lärare som saknar lärarexamen. Genom kompletterande utbildning av olika slag, syftar detta regeringsuppdrag till att öka andelen lärare i skolan som har en lärarexamen och kan ansöka om legitimation hos Skolverket. VAL-projektet bedrivs på åtta lärosäten i landet. På Karlstads universitet hanteras projektet i huvudsak vid Institutionen för pedagogiska studier. 

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 90 medarbetare och vi behöver bli flera. Vi är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, vill medverka till att lärarstudenterna går ut och gör skillnad.

Vi söker nu en universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete/projektledare för VAL, tillsvidare.

Arbetsuppgifter

Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

 • Fungera som projektledare för VAL-projektet. I det arbetet ingår bl.a administration, antagning, tillgodoräknanden, valideringar, medverkan i det nationella VAL-nätverket och samverkan med andra myndigheter inom utbildningsväsendet.
 • Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand de korta kompletterande lärarutbildningarna.
 • Utbildningsrelaterade studentkontakter.
 • Aktivt delta i utvecklingen av de korta lärarutbildningarna
 • Att driva och utveckla utbildningens innehåll i enlighet med gällande förordning, samt marknadsföra utbildningen i lärosätets närområde.

Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%. Vi förutsätter att den som får anställningen kommer att befinna sig på plats i vår miljö i stor omfattning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. För anställning krävs också visad pedagogisk skicklighet och genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. Lika vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete, erfarenhet av att förhålla sig till juridiska förordningstexter, vana att jobba inom statliga förvaltning, utredningsuppdrag och projektledaruppdrag. Kännedom om lärarutbildningens struktur, arbetsgång och innehåll underlättar arbetet med antagning, tillgodoräknanden och valideringar. Kännedom om svenska skolväsendets struktur är viktigt. 

Av stor vikt är vana att arbeta med administrativa IT-system. Vi lägger också stor vikt vid att Du kan jobba självständigt men också har en förmåga att samarbeta, skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter samt ta egna initiativ. Av stor vikt är även vana av undervisning på högskolenivå/ lärarutbildning. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god skriftlig och muntlig förmåga i dessa språk. Arbetet innebär daglig kontakt med många studenter varför det är av stor vikt att vara flexibel, lösningsfokuserad, informativ och väl insatt i gällande förordningar gällande lärarbehörighet.

Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete och forskning. Det är även dokumenterad erfarenhet av handledning/mentorskap samt erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Meriterande är också erfarenhet av sådana IT-system som används i högskolevärlden, till exempel Ladok, It’s Learning, filemaker m fl. Då arbetet innebär ett visst budgetansvar är erfarenheter av detta också meriterande. 

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

 • personligt brev CV
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
 • kopior på examensbevis och intyg minst två referenspersoner ska anges  

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, CD-skivor, ska skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag 2017-10-13.

Ange dnr. REK 2017/249.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

 

 

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/249
Kontakt
 • Björn Eliasson, Prefekt, 054-700 2406
 • Maria Hjalmarsson, Proprefekt, 054 700 1420
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-10-02
Sista ansökningsdag 2017-10-13

Tillbaka till lediga jobb