Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Ämnet religionsvetenskap vid Karlstads universitet har en stark betoning på internationalisering. Utöver universitetets två study points, i Sydafrika (Kapstaden) och Indien (Dharamsala), har ämnet bedrivit verksamhet i Varanasi, Indien, under ca 30 år.
Karlstads universitet är av tradition djupt involverad i lärarutbildning från förskole- till gymnasienivå,. Inom religionsvetenskap betonas kontextuella studier, vilket kan handla om religion i Asien, Sverige, eller i klassrummet.

Ämnets forskare är knutna till flera olika forskarmiljöer; Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Centrum för tjänsteforskning, Centrum för genusforskning samt den kulturvetenskapliga forskargruppen.

Religionsvetenskap vid Karlstads universitet behöver rekrytera personal med särskild kompetens inom samtida islam, gärna även med kompetens inom områden som globalisering, migration, kulturmöten samt med egen forskningserfarenhet av empiriska kvantitativa och/eller kvalitativa metoder. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling, samt att aktivt delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning, samverkan med det omgivande samhället, och lärarfortbildning. Undervisningen omfattar såväl  grundläggande som avancerad nivå på kurser inom lärarutbildningen samt fristående kurser. Vi fäster stor vikt vid att sökande deltar aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
Doktorsexamen i religionsvetenskap alternativt ämnesdidaktik med inriktning mot religionsvetenskap, visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning/motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att den sökande har kompetens inom samtida islam, samt egen forskningserfarenhet av empiriska kvantitativa och/eller kvalitativa metoder. Särskild vikt sätts även vid att den sökande behärskar svenska eller annat skandinaviskt språk muntligt och skriftligt då undervisningen bedrivs på svenska. 

Stor vikt sätts vid den sökandes personliga egenskaper som samarbetsförmåga och vilja att ta egna initiativ samt kapacitet att initiera projekt inom grundutbildning och forskning.

Kompetens inom områden som globalisering, migration, kulturmöten är meriterande.

Universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning. Ämnets fastanställda personal består för närvarande av en kvinna samt två män.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan ska bestå av:

 • Styrkt meritsammanställning, ange minst två referenspersoner.
 • Intyg på egen, genomförd högskolepedagogisk utbildning 15hp eller redogörelse för motsvarande kunskaper.
 • Kopior på betyg, intyg och examensbevis.
 • Fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet.
 • En redogörelse för din egen pedagogiska grundsyn.
 • Redogörelse för erfarenhet av ledarskap, administration och samverkan med andra verksamheter.
 • Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen anges).
 • Högst tio vetenskapliga publikationer (vid sampublicering ska den egna rollen anges).
 • Högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, digitala media för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges).
 • Kortfattade idéskisser till två kurser inom vilka din egen särskilda kompetens skulle kunna bidra till utveckling av ämnet religionsvetenskap vid Karlstads universitet, en kurs på grundläggande nivå samt en kurs på avancerad nivå.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida: http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en sakligt kvalitativ bedömning.

Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi/MyNetwork. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr REK2017/250

Sista ansökningsdag är 2017-11-15

Välkommen med din ansökan! 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/250
Kontakt
 • Katarina Plank, ämnesföreträdare , 054 700 1793
 • Arne Larsson, prefekt, 054-7001324
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-09-28
Sista ansökningsdag 2017-11-15

Tillbaka till lediga jobb