Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Centrum för personsäkerhet, CPS, tillhör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet. Centret bedriver tvärvetenskaplig forskning om personskaderisker och dess prevention i samhället. Mer om verksamheten finns att läsa på www.kau.se/cps.

Arbetsuppgifter
Vi söker en projektassistent för medverkan i ett projekt inom centret med inriktning mot så kallad restvärdesräddning. Med restvärdesräddning avses säkerställande av värden som återstår efter en brand, trafikolycka eller liknande, samt medverkan i återställandearbetet. I en inledande etapp syftar forskningen till att kartlägga arbetets innehåll och att kategorisera värden som berörs av insatserna huvudsakligen genom kvalitativ metod. Resultaten avses i en senare etapp läggas till grund för kvantitativ kostnads-nyttoanalys av verksamheten. Den nu aktuella anställningen avser den inledande etappen. I arbetsuppgifter ingår att identifiera och sammanställa litteratur, samla in data, genomföra intervjuer, analys och rapportering.

Behörighetskrav
För anställningen krävs kandidatexamen med påbyggnad på mastersnivå inom riskhantering, brandteknik, nationalekonomi, statsvetenskap eller annan inriktning som kan prövas likvärdig med hänsyn till projektets inriktning.

Bedömningsgrunder
Du förutsätts ha god analytisk förmåga med särskild erfarenhet inom det kvalitativa metodområdet. Är du dessutom väl förtrogen med kvantitativ analys är en extra fördel. Du förutsätts vidare ha goda samarbetsegenskaper och god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Kännedom om tematiska områden som avhandlas inom CPS är en fördel.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 80 % under sex månader, preliminärt under perioden från och med 2017-11-01 till och med 2018-04-30. Anställningen kräver flexibilitet med avseende på arbetstider.

Ansökan
Ansökan skickas elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV, kopior av examensbevis och intyg samt dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.

Sista ansökningsdag 2017-10-15

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2017-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Anställningen avslutas 2018-04-30
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/251
Kontakt
  • Ragnar Andersson, senior professor, 070-663 40 38
  • Liselotte Englund, prefekt, 054-700 1988
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2017-09-28
Sista ansökningsdag 2017-10-15

Tillbaka till lediga jobb