Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, institutionen för hälsovetenskaper, söker två-tre universitetsadjunkter i omvårdnad. Vid ämnet Omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå och avancerad nivå (kandidat-, magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

Ämnets forskning vid Karlstads universitet är samlat inom forskningsprogrammet Främja hälsa och vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar fyra forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Vårdkvalitet och patientsäkerhet, Etik och värdighet, Lärande och kompetensutveckling och Hälsa och prevention. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till institutionens forskarskola, Forskarskolan Hälsa.

Vid institutionen finns även andra ämnen inom hälsoområdet som gemensamt verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på såväl campus som distans, pedagogiskt utvecklingsarbete samt till viss del att delta i institutionens forskningsaktiviteter. Den anställde ska aktivt delta i utveckling av utbildning och undervisning samt bidra till hur forskning och utbildning ömsesidigt kan utvecklas. Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av arbetsuppgifterna. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete.

I anställningen ingår planering, kursutveckling och undervisning inom sjuksköterskeprogrammet, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet ingår. Undervisning inom specialistsjuksköterskeprogrammet kan vara aktuellt om sökande har specialistsjuksköterskeutbildning.

Den anställde förväntas delta i den dagliga arbetsgemenskapen vid institutionen när arbetsuppgifterna inte är förlagda till annan plats.

Behörighetskrav 
För anställningen krävs sjuksköterskeexamen och avlagd magisterexamen inom omvårdnad eller annat område som kan bedömas likvärdigt. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen läggs särskilt vikt vid att den sökande har aktuell klinisk erfarenhet som sjuksköterska samt erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå inom sjuksköterskeutbildningen. Specialistsjuksköterskeexamen är meriterande. Nivå på den sökandes akademiska utbildning tas med i bedömningen. Särskild vikt läggs också vid pågående egen forskarutbildning samt erfarenhet av egen forskning och vetenskaplig produktion. Avlagd licentiatexamen eller motsvarande i omvårdnad eller annat område som kan bedömas likvärdigt är särskilt meriterande. Visad förmåga att samverka med omgivande samhälle är särskilt meriterande. Vidare läggs stor vikt vid personliga egenskaper som lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Villkor
Anställningrna  är  tillsvidareanställningar på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2017/281

Sista ansökningsdag: 2018-01-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/281
Kontakt
 • Helene Victoria Hjalmarson, prefekt, 054-700 2537
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-11-21
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb