Karlstads universitet / Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid Fakulteten för Hälsa, natur och teknikvetenskap har ca 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram samt inom lärarutbildning. Ämnet byggteknik är ett av fyra ämnen vid institutionen för Ingenjörs- och kemivetenskaper. Vid ämnet bedrivs undervisning för högskoleingenjörer och fastighetsekonomer. I undervisningen har vi en grund i hållbar utveckling/hållbart byggande och digitala hjälpmedel i byggprocessen (BIM). Forskningen vid ämnet är under uppbyggnad och fokuserar på hållbart byggande. Samverkan med institutionens övriga forskningsområden inom skogsbaserad bioekonomi är en viktig del i ämnets fortsatta utveckling. Institutionens forskning bedrivs i hög grad i samverkan med näringslivet både regionalt och nationellt.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper söker nu en universitetslektor i byggteknik.

Arbetsuppgifter
Vi söker en universitetslektor som ska delta i undervisning och utveckling av kurser i byggingenjörs- och fastighetsekonomutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, undervisningsadministration, handledning, examination, utvecklingsarbete samt deltagande i institutionens interna och externa projekt. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram. I arbetet ingår även att bidra till den forskning som idag bedrivs vid institutionen samt att delta i arbete med att söka externa forskningsanslag till nya projekt. I arbetet kan administrativa uppdrag kopplade till forskning och utbildning komma att ingå. Samverkan med näringslivet är en viktig del av verksamheten och du förväntas aktivt skapa kontakter och medverka i externa uppdrag inom utbildning och forskning.

Behörighetskrav
För anställning krävs visad pedagogisk skicklighet samt doktorsexamen i byggteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens. För behörighet krävs även högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske. Den anställde ska då genomföra utbildningen inom ramen för sin kompetensutvecklingstid under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Lika vikt kommer att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Av särskild vikt är kunskaper inom och erfarenhet av arbete inom hållbar utveckling och dess tillämpning inom byggteknikområdet. Fördjupade kunskaper inom något av områdena träbyggnation, husbyggnadsteknik, byggnadsfysik, användning av digitala hjälpmedel (BIM) i byggprocessen eller byggprojektering och CAD-system är av stor vikt. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande samt forskningserfarenhet med anknytning till hållbart byggande eller skogsbaserad bioekonomi. Intresse för såväl undervisning som forskning är en förutsättning.

God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift är av särskild vikt.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att den anställde har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Det är vidare av stor vikt att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ. 

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde våren 2018 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • meritförteckning/CV
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan med annan verksamhet, samt erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev etc som kan stärka tidigare anställningar och utbildningar
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner  

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas din digitala ansökan (skicka inte enbart länkar till dem).

Underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, publikationer skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad
Ange ref.nr REK2017/297

Sista ansökningsdag: 2018-01-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde våren 2018 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/297
Kontakt
 • Helena Håkansson, prefekt, 054-700 16 55
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2017-12-22
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb