Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Undervisningen i nationalekonomi bedrivs på grund- och avancerad nivå. Forskningen i nationalekonomi vid Karlstads universitet bedrivs framförallt inom tillämpad mikroekonomi, välfärdsekonomi, offentlig ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Handelshögskolan vid Karlstads universitet behöver stärka forskningen i nationalekonomi.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår egen forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå. Som professor i ämnet har du ett särskilt ansvar för att leda och utveckla ämnets forskningsverksamhet, generellt, men också specifikt inom de forskningsområden som är prioriterade inom ämnet samt aktivt medverka till externfinansiering av forskning och forskarutbildning. Vi önskar att du har en stark vilja att ta ansvar och vara delaktig samt att du med bred vetenskaplig kompetens kan spela en central och ledande roll för det vetenskapliga samarbetet och utvecklingen inom enheten. Med tanke på arbetsuppgifternas karaktär är hög närvaro på arbetsplatsen viktig.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, (HF 4 kap. 3 §). Detta innebär att den sökande ska ha en omfattande forskningserfarenhet inom ämnesområdet och/eller andra relevanta forskningsinsatser inom ämnet. Vidare krävs en tillräcklig pedagogisk erfarenhet på högskolenivå. För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap. 3 §.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder för en anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. God muntlig och skriftlig färdighet i svenska och engelska är meriterande. Forskningsmiljön är i behov av förstärkt kompetens inom tillämpad mikroekonomi och offentlig ekonomi och det är därför önskvärt att anställningens innehavare har en meritering inom ett av dessa områden. Kandidater som arbetar inom dessa fält premieras. Generiska bedömningsgrunder är ett jämställt förhållningssätt, förmåga att skapa goda relationer med arbetskamrater och studenter samt administrativ förmåga.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en sakligt kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska bestå av:

 • personligt brev
 • meritsammanställning med två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida: http://www.kau.se/om-universitetet/ lediga-anstallningar. 

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi/MyNetwork. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referensnr REK2017/319
Sista ansökningsdag: 2018-01-31

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/319
Kontakt
 • Martin Löfgren, prefekt, 054-700 19 75, martin.lofgren@kau.se
 • Karl-Markus Modén, programledare, 054-700 1067, karl-markus.moden@kau.se
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-01-09
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb