Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Institutionen för pedagogiska studier söker utbildningsledare till Rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen genomför, och medverkar i, utbildningar, utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp.

På institutionen för pedagogiska studier finns även utbildningsprogram mot ämneslärare, grundlärare, förskollärare, yrkeslärare och speciallärare.

Arbetsuppgifter

Som utbildningsledare deltar du i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens olika uppdrag. I anställningen ingår undervisning och handledning inom Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer och Fortbildning för förskolechefer, Samverkan Bästa Skola men även andra uppdrag kan komma i fråga. Du arbetar verksamhetsnära i den meningen att insatserna knyter an till uppgifter i deltagarnas vardag. Att leda lärprocesser och handleda skolledare blir därmed centrala arbetsuppgifter vilket förutsätter intresse för utbildningsledning och skolutveckling.

Kvalifikationer

För anställningen krävs högskoleutbildning med relevans för uppdraget samt dokumenterad erfarenhet av utbildningsledning, handlednings- och kvalitetsarbete inom ledarutbildning på avancerad akademisk nivå.

Av särskild vikt är förmåga att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Vana att läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga – såväl på svenska som på engelska – är en förutsättning för att lyckas i uppdragen.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar. Av stor vikt är också god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners.

Meriterande är erfarenhet av ledarskapsutveckling i såväl offentlig som privat verksamhet liksom egen genomförd rektorsutbildning, erfarenhet som skolledare inom det offentliga skolväsendet och/eller kvalificerad handledarutbildning. Då vi eftersträvar bredd i utbildargruppens kompetens ser vi gärna sökande med kunskap om, och utbildning i, ledarskap, grupp och organisation från ett psykologiskt perspektiv samt utveckling av pedagogisk verksamhet med stöd av IKT. 

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan 

Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Till ansökan bifogas personligt brev och CV med dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningen och dess innehåll.

Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress. Vi tar inte emot underlag i form av hänvisning till länkar på hemsidor eller youtube.

Karlstads universitet
Registrator
651 88  KARLSTAD

Ange ref. nr REK 2017/321

Sista ansökningsdag: 2018-01-14

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster

     

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/321
Kontakt
  • Ulf Buskqvist, Utbildningschef, 054-700 2360
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-01-14

Tillbaka till lediga jobb