Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap finns Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH). Centrumet bildades 2009 och är idag en av fakultetens starkaste forskargrupper. CFBUPH är regionalt förankrat och har ett omfattande samarbete med nationella myndigheter och med forskargrupper nationellt och internationellt. Vårt mål är att CFBUPH ska bli ett internationellt ledande forskningscentrum inom området barns och ungdomars psykiska hälsa.

Vi genomför och deltar i stora undersökningar om barns och ungdomars sociala och hälsomässiga förhållanden, såväl i Värmland som nationellt och internationellt.

Forskningen vid CFBUPH är huvudsakligen externt finansierad. Med sexårigt programstöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och i samverkan med Göteborgs universitet studerar vi ”Effekter av förändrade livsvillkor på barns och ungdomars psykiska hälsa”. CFBUPH medverkar i det psykologprogram som höstterminen 2015 startade vid Karlstads universitet. CFBUPH har en egen webbplats: www.kau.se/cfbuph Vid CFBUPH arbetar forskare med bakgrund i demografi, folkhälsovetenskap, psykologi, socialt arbete och sociologi. Forskargruppen består idag av tio personer. Vi söker nu en universitetslektor i psykologi med inriktning barns och ungdomars psykiska hälsa. Anställningen är vid institutionen för sociala och psykologiska studier, med organisatorisk placering vid CFBUPH.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av främst forskning men även undervisning. Forskningen är i första hand inom ramen för det pågående forskningsprogrammet vid CFBUPH om trender och sociala bestämningsfaktorer för ungas psykiska hälsa, och ett nytt forskningsprojekt om Skyddande faktorer för psykisk ohälsa bland unga.

Behörighetskrav

För anställningen krävs doktorsexamen i psykologi, socialt arbete, sociologi, folkhälsovetenskap eller inom annat för ämnet relevant område. Behörig är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Du ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättningen att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning. Mycket goda kunskaper i kvantitativ metod och i engelska är krav för anställningen. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap § 4.

Bedömningsgrunder

Eftersom anställningen i huvudsak avser forskning fäster vi särskild vikt vid erfarenhet av forskning av relevans för centrumets forskningsområde, och för det nya projektet om Skyddande faktorer och resilience för psykisk ohälsa bland unga. Av särskild vikt är också tidigare erfarenhet som postdoktor inom fältet barns och ungdomars psykiska hälsa, erfarenheter av mer avancerade statistiska metoder som flernivåanalyser, samt tidigare arbete i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. 

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och noggrannhet liksom förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.

Villkor

Anställningen är visstid 24 månader. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Under rekryteringsprocessens gång avser vi att anställa en vikarie, ange i din ansökan om du är intresserad av detta. 

Verksamheten vid CFBUPH förutsätter att Du är närvarande på arbetsplatsen.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att bifoga de handlingar som medger en kvalitativ och saklig bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska bestå av:

 • styrkt meritsammanställning
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig (eller konstnärlig) verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande
  kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex.läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på följande länk. http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anställningar.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2018-01-17.

Ange dnr REK 2018/4

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/4
Kontakt
 • Curt Hagquist, professor och föreståndare CFBUPH, 054-70 25 36
Publicerat 2018-01-04
Sista ansökningsdag 2018-01-17

Tillbaka till lediga jobb