Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

 

Bakgrund
Ämnet statsvetenskap vid Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap bedriver undervisning inom program, främst Politices kandidatprogrammet, och på fristående kurser på grundnivå. På avancerad nivå ges undervisning inom två program samt fristående kurser. Ämnet statsvetenskap ger även kurser på forskarutbildningsnivå. Vidare ansvarar ämnet för en termin som riktar sig till utbytesstudenter.

Ämnets forskning sker huvudsakligen inom ramen för centrumbildningarna Centrum för regionalt samhällsbyggande (CRS), Centrum för klimat- och säkerhet (CCS) samt Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). Ämnets doktorander är verksamma inom Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande samt inom CSD:s ämnesdidaktiska forskningsmiljö. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning framförallt inom grundläggande nivå på såväl fristående kurser som programkurser samt kurser på engelska riktat till utbytesstudenter. Förutom undervisning ingår handledning och examination.  
Anställningen förutsätter att den sökande är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet. 

Behörighetskrav
För anställningen krävs examen i statsvetenskap på minst avancerad nivå samt erfarenhet av undervisning i statsvetenskap på grundläggande nivå.

Bedömningsgrunder
Vi söker en motiverad kandidat med god analytisk-,kommunikations-och organisationsförmåga.

Av stor och lika vikt är att den sökande har/är:

 • en god förmåga att kommunicera på engelska muntligt och skriftligt
 • visad pedagogisk skicklighet
 • personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ
 • erfarenhet av undervisning på grundläggande nivå inom statsvetenskap.

Villkor
Tjänsten är ett vikariat med omfattning 50% under 10 månader mellan 1:e mars 2018 till 31 december 2018.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter samt en redogörelse för pedagogisk grundsyn. Bifoga även intyg från tidigare verksamhetsmiljöer. Minst två referenspersoner ska anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:

 • styrkt meritsammanställning
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig (eller konstnärlig) verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • redogörelse för språkkunskaper i engelska
 • publikationsförteckning
 • kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsvertyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstiden slut. Skicka inte länkar till dem.
Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2018/5
Sista ansökningsdag: 2018-01-20

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 mars 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/5
Kontakt
 • Arne Larsson, prefekt, 054-7001324, arne.larsson@kau.se
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-01-09
Sista ansökningsdag 2018-01-19

Tillbaka till lediga jobb