Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Karlstads universitet har en allmänt framskjuten plats inom säkerhetsrelaterad forskning och utbildning. En stor del av forskningen inom området bedrivs inom två centrumbildningar vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Centrumbildningarna verkar tillsammans inom ett mångvetenskapligt fält med gemensamt fokus på riskhantering i samhället.

Centrum för klimat och säkerhet (CCS) verkar för kunskapsbyggande om hantering av klimatrelaterade risker i samhället. Det kan handla om frågeställningar kring risker i anslutning till extremt väder - exempelvis skyfall, översvämningar och stormar. Kunskapsområdet rör naturkatastrofer, samhällsplanering och lärande och länkar samman forskning med det praktiska arbetet ute i kommuner och regioner.

Centrum för personsäkerhet (CPS) utgör ett samlat sektorsövergripande stöd för personsäkerhetsarbetet i samhället på mångvetenskaplig grund genom forskning, utredning och utveckling. Idén bakom CPS är att erbjuda ett samlat vetenskapligt stöd för detta breda fält utifrån en kombination av medicinska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv.

Nu söker institutionen för miljö- och livsvetenskaper en projektassistent på deltid, med placering vid ämnet risk- och miljöstudier, för den utåtriktade verksamheten i RiskLab. Till arbetsuppgifterna hör bland annat drift och strategiska frågor samt utveckling av pedagogiska verktyg för samverkan. Projektassistenten ska verka i nära samarbete med centrumens ledningsgrupper och kommunikatörer.

Läs mer om Centrum för klimat och säkerhet: www.kau.se/ccs, Centrum för personsäkerhet: www.kau.se/cps

RiskLab: www.kau.se/ccs/samverkan-och-motesplatser/risklab Institutionen för miljö- och livsvetenskaper: www.kau.se/fakulteten-halsa-natur-och-teknikvetenskap/om-fakulteten/institutioner-och-amnen/institutionen-3

Ämnet risk- och miljöstudier: www.kau.se/risk-och-miljo

Arbetsuppgifter
Till projektassistentens arbetsuppgifter hör bland annat administration, planerings- och utvecklingsarbete samt samordning av aktiviteter och samverkan med olika aktörer. Till huvuduppgifterna hör att utveckla centrumens pedagogiska verktyg för samverkan och forskningskommunikation, däribland modellerna Riskköping och Floodville, samt planera och genomföra studiebesök i RiskLab. Anställningen innebär självständigt arbete med planering och projektledning samt många kontakter, såväl inom som utanför universitetet. Inom ramen för anställningen kan det också bli aktuellt att hålla föreläsningar för olika målgrupper, yrkesverksamma och skolungdomar.

Kvalifikationer
Anställningen kräver kunskap inom riskhantering, klimatanpassning och miljökommunikation. Därutöver krävs mycket god förmåga till självständigt arbete (planera, genomföra och koordinera) samt erfarenhet av samverkans- och kommunikationsarbete. Projektassistenten förväntas självständigt kunna representera centrumbildningarna CCS och CPS både internt och externt. De personliga egenskaper vi söker är öppenhet och samarbetsförmåga, engagemang och förmåga till helhetssyn.

Meriterande är

 • utbildning inom risk- och miljöstudier och miljökommunikation, sammanlagt minst 60 hp
 • grundläggande kunskap om klimatfrågor
 • erfarenhet av att utveckla och använda pedagogiska verktyg
 • erfarenhet av att samarbeta i projekt med olika aktörer och riktat till externa målgrupper inom olika samhällssektorer, inklusive barn och ungdomar
 • erfarenhet av projektarbete, samordnings- och samverkansarbete
 • erfarenhet av verksamhetsplanering och -uppföljning.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 30% vid institutionen för miljö- och livsvetenskaper ( tjänstgöring 20% inom CCS och 10% inom CPS) med tillträde snarast enligt överenskommelse dock längst till och med 2018-06-30 med eventuell möjlighet till förlängning.

Ansökan skickas elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. 

Ansökan ska innehålla personligt brev och CV, kopior av examensbevis och intyg samt dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.

Sista ansökningsdag är den 23 februari 2018.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-03-01
Löneform Individuell lönesättning
Anställningen avslutas 2018-06-30
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/6
Kontakt
 • Liselotte Englund, prefekt, liselotte.englund@kau.se, 054-700 1988
 • Emelie Hindersson, projektkoordinator, emelie.hindersson@kau.se, 054-700 1821
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-02-12
Sista ansökningsdag 2018-02-23

Tillbaka till lediga jobb