Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en heltidstjänst som postdoktor vid Institutionen för matematik och datavetenskap inom området datanätverk med inriktning mot virtualisering av nätverksfunktioner (NFV). Tjänsten är på heltid och tidsbegränsad till ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år efter överenskommelse. Tillträde sker någon gång under tiden 1 april 2018 – 1 juni 2018.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av dessa två forskarutbildningsämnena, och har omkring 70 anställda. I datavetenskap är utbildning och forskning inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och personlig integritet, samt programutveckling. Både forskning och utbildning bedrivs i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners inom universitet och näringsliv.

Datavetenskap är i en stark utvecklingsfas när det gäller att ytterligare stärka och utveckla dess profilområden och befästa sin position inom internationell forskning. Vid Karlstads universitet har datavetenskap ställning som excellent forskargrupp med särskild finansiering för forskningsutveckling. KK-stiftelsen har också tilldelat gruppen ytterligare medel för att utveckla forskningen inom ämnets profilområden i nära samarbete med näringslivet.

Arbetsuppgifter

Postdoktorns huvudsakliga arbetsuppgift ligger inom ramen för det redan av KK-stiftelsen finansierade forskningsprofilen ”High Quality Networked Services in a Mobile World (HITS)”. Det övergripande målet för HITS är att bidra till att utveckla mobila nätverkstjänster av hög kvalitet genom forskning i världsklass och industriell samverkan. HITS består av fyra arbetspaket (skalbara signaleringssystem, optimering av nätverkstjänster, tillförlitliga datorsystem, samt mät- och utvärderingsverktyg), och involverar fem företag (Ericsson, Clavister, Icomera, Sandvine och Tieto).

 

Tjänsten är kopplad till det andra arbetspaketet i HITS (optimering av nätverkstjänster) och handlar om att identifiera och modellera industritillämpningar så att de kan optimeras för användning i distribuerade molntjänster. Arbetet utförs i samarbete med vår industripartner Ericsson.

 

Arbetsspråket i forskargruppen är engelska. Eftersom postdoktorn samverkar med andra grupper på universitetet och i samhället är det av största vikt att denne har förmåga att samarbeta med andra grupper.

 

Behörighet

För behörighet till tjänsten krävs doktorsexamen (eller nära förestående) i datavetenskap (eller motsvarande) med inriktning mot datanätverk och/eller molntjänster. Examen får vid ansökningstidens utgång inte vara äldre än 3 år.

Bedömningskriterier

I bedömningen av de sökande läggs vikt vid erfarenhet av forskning med anknytning till tjänsteoptimering och matematisk modellering av molntjänster, det vill säga

(1) kunskap eller erfarenhet av principer och verktyg för att arbeta med molnplattformar, som t ex OpenStack och VMware,

(2) kunskap eller erfarenhet att konstruera och implementera optimeringstekniker, som t ex heuristik och ”Integer Linear Programming”,

(3) kunskap eller erfarenhet av arbete med nätverkssystem och verktyg för att iscensätta och hantera dem (t ex ONAP),  

(4) utmärkt förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift, 

(5) utmärkt förmåga att aktivt arbeta i arbetslag och att utföra tilldelade uppgifter i tid.

 

Villkor

Tillträdesdatum:  Någon gång under tiden 1 april 2018 – 1 juni 2018.

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år.

 

Ansökan

  • Ansökningsbrev med beskrivning av den sökandes forskningsintresse inom tjänstens område
  • Verifierad CV
  • Lista på publicerade artiklar
  • Kopior på relevanta examensbevis, intyg och rekommendationsbrev
  • Kontaktinformation till minst två referenspersoner; observera att den sökande kommer att tillfrågas innan referenser kontaktas

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Mer information om hur ansökan kan se ut finns i ”Råd för ansökan” på vår hemsida.  

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. Komplett ansökan skall ha inkommit innan ansökningstidens utgång. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad, Sweden.

State the ref.no REK2018/20

 

Sista ansökningsdag: 18 februari 2018

 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Önskvärt mellan 1 april och 1 juni
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/20
Kontakt
  • Dr Javid Taheri, Associate Professor, 054 700 2429
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-01-23
Sista ansökningsdag 2018-02-25

Tillbaka till lediga jobb