Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetsadjunkt i matematik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

 

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Matematikämnet har stora undervisningsuppdrag inom lärar- och ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har två huvudsakliga inriktningar, matematik och matematikdidaktik. Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat funktionalanalys, kinetisk teori, multiskal-modellering, analys och simuleringsmetoder för PDE, lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling i sociala medier, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning.

 

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av koordinering, kursansvar och undervisning inom fortbildningskurser i programmering för lärare. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal. I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och andra grupperingar.

 

Behörighet

För anställning som universitetsadjunkt krävs relevant högskoleutbildning, till exempel civilingenjörs- och/eller lärarexamen med lämplig inriktning. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet. Sökanden bör ha erfarenhet av undervisning på högskolenivå.

Den sökande ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

 

Bedömningsgrunder

Särskilt meriterande är

- dokumenterad erfarenhet och visad skicklighet av undervisning på högskolenivå,

- civilingenjörsexamen eller motsvarande,

- lärarexamen i matematik/fysik med inriktning åk 7-9 och gymnasieskolan,

- dokumenterad erfarenhet av arbete med programmering och programutveckling,

- dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundskola och/eller gymnasium samt god kännedom om svenskt skolväsende.

Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

 

Villkor

Anställningen är tillsvidare på 50% med start enligt överenskommelse.

 

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev

- CV

- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter

- Intyg från tidigare verksamhetsmiljöer

- Kopior på examensbevis och intyg

- Minst två referenspersoner skall anges

 

 Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2018/33

 

Sista ansökningsdag: 2018-02-19

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/33
Publicerat 2018-02-02
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb