Department of Mathematics and Computer Science

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss på Karlstads universitet!

Bakgrund

Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet utlyser två tjänster som universitetslektor i programutveckling (software engineering). 

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap med över 70 anställda. I datavetenskap är både utbildning och forskning inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Både forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv. Datavetenskap utnämndes 2014 till excellent forskargrupp vid Karlstads universitet och befinner sig i en expansiv fas för att ytterligare befästa och utveckla sin position internationellt inom såväl forskning som utbildning.

 

De två universitetslektorerna kommer att arbeta som medlemmar i forskargruppen för programutveckling, Software Engineering Research Group (SERG), vilken för närvarande sysslar med olika kvalitetsaspekter i varaktiga programsystem såsom upptäckt och begränsning av försämringar i programvaruarkitekturen och andra former av tekniska svagheter, design och utveckling av säkerhets- och integritetskritiska system samt kvalitetssäkringssystem som testning av långlivade programvarusystem. De anställda kommer också att spela en viktig roll när det gäller utveckling av utbildningen i datavetenskap och programutveckling på institutionen.

Båda tjänsterna kräver starkt motiverade personer med solid bakgrund i de profilområden, eller angränsande, som nämnts ovan, liksom betydande undervisningserfarenhet i programutveckling och relaterade områden.

Arbetsuppgifter

Då gruppen är i ett expansivt skede förväntas lektorerna bidra till SERG:s utveckling genom att bedriva forskning av hög kvalitet, som stärker gruppens internationella nätverk, och genom forskningsansökningar nationellt och internationellt öka gruppens externa forskningsanslag. De förväntas också undervisa på både grund- och avancerad nivå i kurser i programutveckling och i angränsande kurser inom datavetenskap som datastrukturer och algoritmer, programmeringsspråk, formella metoder och databaser. Undervisningsuppgifter omfattar också handledning av doktorander, kursadministration och kursutveckling, liksom handledning av uppsatser på grund- och avancerad nivå, och inom två år förväntas de kunna undervisa och handleda på svenska delvis.

Forskningen omfattar 50% av heltid under de två första åren. Därefter förväntas medarbetaren ha sökt och tilldelats externa forskningsmedel för fortsatt forskningstid på 50% eller mer.

Behörighet

Behörig är den som har en doktorsexamen i datavetenskap med inriktning programvaruutveckling eller angränsande områden, eller har motsvarande kvalifikationer. Förmågan att undervisa i programutveckling och angränsande  områden i datavetenskap på grund- och avancerad nivå krävs också, liksom genomgången högskolepedagogisk utbildning. Sökande som saknar sådan utbildning kan ändå anställas på villkor att motsvarande utbildning genomgås inom två år som del av kompetensutvecklingstiden.

Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs.

Bedömningsgrunder

Lika vikt läggs vid pedagogisk som vetenskaplig skicklighet. Särskild vikt läggs vid väldokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet relaterat till programutveckling och angränsande områden and bredden på undervisningserfarenheten. Stor vikt läggs också vid den sökandes väldokumenterad vetenskaplig skicklighet, förmåga att ansöka om forskningsmedel och att initiera och genomföra nationella och internationella forskningsprojekt i samarbete med andra akademiska och industriella partners. Vikt läggs vid akademisk eller industriell forskning som bedrivits efter erhållen doktorsexamen.  

 

Karlstads universitet värdesätter personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med kolleger och studenter, liksom förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Arbetsvillkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start under våren 2018 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

 

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är de sökandes ansvar att tillse att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att deras kompetens dokumenterats på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska bestå av:

  • personligt brev med beskrivning av hur den sökandes kompetens relateras till tjänstens innehåll och krav

verifierad CV och minst tre referenser fördjupad redogörelse för forskningsverksamhet fördjupad redogörelse för undervisning, formell pedagogisk utbildning och syn på undervisning och lärande redogörelse för andra verksamheter och erfarenheter av ledning, lagarbete och administration publikationsförteckning kopior på betyg, examensbevis och intyg, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, kompendier eller populärvetenskapliga artiklar

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan, skicka inte länkar. Alla handlingar ska vara inkomna innan ansökningstiden slut.

 

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad.   Ange ref. nr REK2018/41

Sista ansökningsdag: 2018-04-02

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2018
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/41
Kontakt
  • Dr Sebastian Herold, +46(0)54-700 2104
  • Prof Stefan Lindskog, Head of Department, +46(0)54-700 1152
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-02-20
Sista ansökningsdag 2018-04-02

Tillbaka till lediga jobb