Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss på Karlstads universitet!

Beskrivning

Socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i Institutionen för sociala och psykologiska studier. Ämnet socialt arbete har ansvar för socionomprogrammet. Förutom undervisning på grundnivå bedrivs undervisning på avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vid ämnet är drygt 25 personer verksamma med utbildning, forskning och externa kontakter. Ämnet socialt arbete vid Karlstad universitet är en miljö i förändring då det för närvarande pågår omfattande pensionsavgångar, vilket innebär en god grund för att vara med och bygga en ny forskningsmiljö.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för anställningen är undervisning på socionomprogrammet, vilket även innebär kursansvar, handledning och examination. Till arbetsuppgifterna hör att aktivt delta i forskning, driva egna forskningsprojekt samt att ansöka om externa forskningsmedel i konkurrens. Du förväntas att aktivt delta i ämnets utvecklings- och kvalitetsarbete samt att vara uppdaterad om utvecklingen såväl inom ämnet som samhällsförändringar som har betydelse för det sociala arbetet. Övriga arbetsuppgifter som kan förekomma är handledning och undervisning på magister/master- samt forskarutbildningsnivå.

Behörighetskrav

För anställningen krävs doktorsexamen i socialt arbete eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. Det krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap.

Bedömningsgrunder

Uppvisad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom socialt arbete bedöms vara av lika och särskild vikt för anställningen. Av särskild vikt är också är god muntlig och skriftlig förmåga i svenska då merparten av undervisningen sker på svenska, likaså läggs vikt vid god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.

Av stor vikt är därutöver socionomexamen eller uppvisad yrkeserfarenhet inom det sociala arbetsfältet samt doktorsexamen i socialt arbete. Såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterad för möjlighet att bedöma såväl dess omfattning som dess kvalitet. Vi fäster också stor vikt vid att du har god administrativ kompetens, liksom god förmåga att samverka såväl inomvetenskapligt som med det omgivande samhället. För anställningen värdesätts personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras arbete.

Centralt för anställningen är att du som sökande är intresserad av att utveckla såväl undervisning som forskning. Vid lika meriter ges företräde för sökande vars forskning och undervisningserfarenhet bedöms vara av större relevans för verksamheten vid avdelningen. Mer information om ämnets forskning kan läsas på hemsidan.

Anställningen ska tillsättas av den sökande som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av socionomprogrammet och socialt arbete som undervisnings- och forskningsämne.

Villkor

Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. För att skapa förutsättningar för gott samarbete och bidra till god arbetsmiljö vill vi att Du ska vara närvarande på institutionen i så stor utsträckning som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg MyNetwork/Varbi.Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

 • meritsammanställning med två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att
 • förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http://www.kau.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2018-04-08

Ange dnr. REK 2018/45

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/45
Kontakt
 • Line Holth, Prefekt, 054-700 1905
 • Marie Nordfeldt, Professor, 054-700 1114
 • Hans Ovall, Programledare, 054-700 2509
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-04-08

Tillbaka till lediga jobb