Karlstad University / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap /

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss på Karlstads universitet!

Beskrivning

Avdelningen för arbetsvetenskap utlyser nu en anställning som doktorand i arbetsvetenskap.

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar många perspektiv på arbete och arbetsliv. Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, arbetsorganisationer och ledarskap, samt belyser också arbetsmarknad i både ett nationellt och internationellt perspektiv. Makt- och inflytandefrågor, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, relationen mellan arbete och övrigt liv, arbete och identitet, migration, avreglering, anställningsformer, arbete och teknik är exempel på områden som studeras. Arbetsvetenskap utgörs av ett femtontal personer varav tre professorer, en docent, fyra lektorer och ett tiotal doktorander.

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 procent. I anställningen ingår institutionstjänstgöring med upp till 20 procent av heltid fördelat under hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i Arbetsvetenskap har den som avlagt magisterexamen och skrivit en kandidat-, magister- eller masteruppsats med inriktning mot arbetslivsfrågor.
Goda kunskaper (såväl muntligt som skriftligt) i svenska och engelska är en merit.
Vid bedömning av ansökningarna kommer de självständiga arbetena att tillmätas stor betydelse.

Doktorandens institutionstjänstgöring utförs inom ramen för ämnets grundutbildning i arbetsvetenskap och därmed inom Programmet för personal- och arbetsliv. Undervisningen kan även komma att ske inom ramen för ämnets uppdragsutbildning. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

Ansökan

Sker elektroniskt och ska bestå av:

  • Meritförteckning
  •  Åberopade C-, D- och E-uppsatser
  •  Eventuella andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå
  • Projektskiss för avhandlingen (max 6 sidor)
  • En kortfattad (1 000 ord) beskrivning av varför den sökande är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/53
Kontakt
  • Ann Bergman, professor, ann.bergman@kau.se, 054-700 15 24
  • Robert MacKenzie, professor, robert@mackenzie@kau, 054-700 1500
  • Martin Löfgren, prefekt, 054- 700 1975
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-03-01
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb