Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Inom ämnet sociologi och sociologi med inriktning socialpsykologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar också för ett samhällsvetenskapligt program: Samhällsanalytikerprogrammet. Vi är ca 20 personer som arbetar med både forskning, utbildning och externa kontakter. Vi deltar i flera forskningsprojekt och har ca 450 studenter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella samarbeten.

Forskningen som bedrivs fokuserar emotioner och personligt liv, ålder, genusordning, arbetsorganisationer, småföretagande m.m., ofta utifrån intersektionella ansatser. Vi är öppna för att bredda och utveckla ämnets forskning genom nya forskningsområden. Vi eftersträvar också en förstärkning av vår forskning om maktordningar och intersektionalitet.

Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår egen forskning och undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Som professor i ämnet har du ett särskilt ansvar för att leda och utveckla ämnets forskningsverksamhet samt fungera som handledare för forskarstuderande i sociologi. I arbetsuppgifterna ingår också att aktivt verka för att skapa extern finansiering för såväl nya doktorander som för egen verksamhet. Vi önskar att du har en stark vilja att ta ansvar och vara delaktig samt att du med bred vetenskaplig kompetens kan spela en central roll för det vetenskapliga samarbetet och utvecklingen inom enheten. Du förväntas vidare dels utveckla samarbetet med det omgivande samhället, dels utveckla samarbetet med andra lärosäten inom och utom landet. I arbetsuppgifterna kan arbetsledande funktioner komma att ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnet sociologi. För behörighets- och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Högskoleförordningens 4kap, 3 §.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid att den sökande ska ha omvittnad god förmåga till samarbete, utpräglade akademiska ledaregenskaper och stor förmåga att bidra till en god forskningsmiljö.

Särskild vikt ska ges också vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vi fäster stor vikt vid administrativ skicklighet. Stor vikt läggs också vid att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kommunicera på svenska och engelska. Saknas någon av dessa språkkunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde inhämtar kunskaperna senast två år inom anställningens början.

Meriterande är dessutom samverkan med nationella och internationella forskningsmiljöer.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg MyNetwork/Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall bestå av;

 • styrkt meritsammanställning, med två angivna referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet,
 • erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator

651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag; 2018-04-29

Ange referensnr: REK 2018/59

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/59
Kontakt
 • Line Holth, Prefekt, 054-700 1905
 • Clary Krekula, Professor, 054-700 1662
 • Patrik Larsson, Dekan, 054-700 1553
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-03-15
Sista ansökningsdag 2018-04-29

Tillbaka till lediga jobb