Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap består av fem institutioner där institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en. Vid institutionen bedrivs utbildning inom fakultetens högskole- och civilingenjörsprogram med bl.a. kurser i elektroteknik. Fakulteten har ett högskoleingenjörsprogram i elektroteknik med profilering mot elkraftteknik och användning av förnybar elenergi, och utreder nu möjligheterna att starta civilingenjörsutbildning i elektroteknik. Högskoleingenjörsprogrammet behöver nu stärkas med nya lärare. Institutionens forskning är inriktad på elektroteknik, fysik och materialvetenskap. Utöver forskningsprojekt deltar institutionen även i projekt i samarbete med ett stort antal små och medelstora företag, regionala myndigheter och organisationer. Vid institutionen är drygt 50 personer verksamma, varav 9 professorer, 8 docenter, 4 lektorer, 8 doktorander och 12 adjunkter. Ingenjörsutbildningar i elektroteknik vid Karlstads universitet har funnits sedan 1991. Utbildningen har goda kontakter med det regionala näringslivet och de utbildade ingenjörerna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och kursutveckling på främst grundnivå inom elektroteknik och angränsande områden. Undervisningen är huvudsakligen inom grundläggande elektrotekniska kurser. Undervisningen omfattar såväl teoretiska som praktiskt laborativa moment. Ett särskilt ansvar för kurslaboratorierna i elektroteknik ingår i arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter kan ingå.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som universitetsadjunkt krävs minst högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik eller motsvarande kompetens. För anställningen krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, vanligen inom de första två årens anställning. God förmåga att undervisa på svenska eller engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Erfarenhet av undervisning inom elektroteknik i såväl teoretiska som praktiskt laborativa moment är meriterande. Erfarenhet från ansvar och utveckling av kurslaboratorium för elektroteknik, både för utrustning och programvaror, är särskilt meriterande. Civilingenjörsexamen i elektroteknik samt industriell erfarenhet är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, som samarbetsförmåga, bemötande och förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter. Det är vidare av stor vikt att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ och aktivt bidrar till en god arbetsmiljö.

Villkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad dock längst till och med 2019-06-30, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och egenskaper i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
 • kopior på examensbevis och intyg
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad Ange ref.nr: REK2018/74

Sista ansökningsdag: 27 april 2018

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/74
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt, 054-700 1677
 • Lasse Jacobsson, universitetsadjunkt/studierektor, 054-700 1656
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-04-04
Sista ansökningsdag 2018-04-27

Tillbaka till lediga jobb