Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap består av fem institutioner där institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en. Vid institutionen bedrivs utbildning inom fakultetens högskole- och civilingenjörsprogram med bl.a. kurser i elektroteknik. Fakulteten har ett högskoleingenjörsprogram i elektroteknik med profilering mot elkraftteknik och användning av förnybar elenergi och utreder dessutom möjligheterna att starta civilingenjörsutbildning i elektroteknik. Utbildningen har goda kontakter med det regionala näringslivet och de utbildade ingenjörerna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Högskoleingenjörsprogrammet behöver nu stärkas med rekrytering av en universitetslektor. Institutionen har forskning inom ämnena fysik, materialvetenskap och elektroteknik. Forskningen inom elektroteknik är fokuserad på nätverk för förnybara energikällor, statistisk signalbehandling och robotik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundnivå och avancerad nivå, kursutveckling samt forskning inom elektroteknik och angränsande områden. Undervisningen inriktas, utöver grundläggande elektrotekniska kurser, mot elkraftteknik, kraftelektronik (inkl. analog och digital elektronik), elektromekaniska system och elektriska maskiner. Undervisningen omfattar såväl teoretiska som praktiskt laborativa moment. Ett särskilt ansvar för utveckling och genomförande av kurslaboratorierna i elektroteknik kan ingå i arbetsuppgifterna. Forskning inom elektroteknik ingår i arbetsuppgifterna. Forskningens inriktning bör ansluta till ovan nämnda inriktning för undervisningen. Du ges möjlighet att, och förväntas arbeta aktivt med att skapa kontakter för nya projekt för såväl undervisning som för forskning i samarbete med externa partners, t.ex. näringsliv och myndigheter, samt söka extern finansiering för sådana. Administrativa uppgifter kan förekomma.

Behörighetskrav
För behörighet för anställning krävs avlagd doktorsexamen inom elektroteknik eller motsvarande vetenskapliga kompetens. Visad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, samt genomförd behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande, är ett krav. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning.
Intresse för såväl undervisning som forskning är ett krav. Arbetet förutsätter god förmåga att undervisa på engelska och svenska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta kunskaperna.

Bedömningsgrunder
Lika vikt kommer att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Erfarenhet av undervisning i elkraftteknik, samt kursutveckling och programutveckling inom elektroteknik och elkraftteknik är meriterande. Ovan nämnda erfarenheter från kraftelektronik, elektromekaniska system och drivsystem är särskilt meriterande. Erfarenhet av såväl teoretiska som praktiska moment i undervisningen är särskilt meriterande. Goda forskningsresultat, bred forskningserfarenhet, väl utvecklade nätverk är meriterande. Forskning med inriktning mot kraftelektronik, elektromekaniska system och styrsystem för elektriska maskiner, samt dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka extern forskningsfinansiering är särskilt meriterande. Civilingenjörsexamen i elektroteknik samt industriell erfarenhet är meriterande.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, bemötande och förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter. Det är av stor vikt att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ och aktivt bidrar till en god arbetsmiljö. Vi strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Det är därför önskvärt att du har ett brett internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet. Framgångsrik samverkan med näringslivet är meriterande.
För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till HF kap 4 § 4 samt  universitetets anställningsordning.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:
- personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- meritförteckning/CV
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan med annan verksamhet, samt erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
- kopior på betyg, intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev etc som kan stärka tidigare anställningar och utbildningar
- de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
- kontaktuppgifter till minst två referenspersoner  

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan " som finns på vår hemsida. Du skickar din ansökan via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas din digitala ansökan (inte länkar). Underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, publikationer skickas i tre exemplar till:
Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad Ange ref.nr REK2018/75
Sista ansökningsdag: 2018-08-31
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/75
Kontakt
  • Lars Johansson, 054-7001000
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-7001404
Publicerat 2018-08-01
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Tillbaka till lediga jobb