Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Institutionen för ingenjörs-och kemivetenskaper vid Karlstads universitet är en av deltagarna i ett VINNOVA-finansierat forskningsprojekt som berör barriärbeläggningar av cellulosafiberbaserade 3D-förpackningar. Inom projektet behöver vi en förstärkning under 2018 för att kunna undersöka ett större antal polymera material och processen för att applicera dessa på ytan. Anställningen innebär ett nära samarbete med andra forskare i detta projekt.

Arbetsuppgifter
Forskningsområdet för projektassistenten kommer att vara förpackningar. Genom anpassad barriärbestrykningsteknologi skapas effektiva och resurssnåla förpackningslösningar som bidrar till en hållbar utveckling. Du kommer att arbeta nära tillsammans med andra forskare i ett  forskningsprojekt där det ingår företag och forskningsinstitut. I första hand kommer du att arbeta med karakterisering av de belagda förpackningarna och förpackningsmaterialen. Du kommer att arbeta mycket med optisk profilometer (VSI- Vertical Scanning Interferometry) samt mätning av syrgaspenetration (Mocon OX-TRAN eller motsvarande).

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs doktors- eller licentiatexamen i kemiteknik, materialteknik, polymerteknik, pappersteknik, fysikalisk kemi eller annat område med relevans för projektet eller civilingenjörsexamen där den sökande kan visa på relevant erfarenhet från karakterisering av cellulosafiberbaserade förpackningar. Erfarenhet från arbete med optisk profilometri enligt VSI och erfarenhet från mätning av syrgaspenetration med instrument som Mocon OX-TRAN eller liknade krävs.

Bedömningsgrunder
Betydande vikt läggs vid de sökandes erfarenhet från experimentellt arbete. God förmåga att utföra analyser och genomföra forskning inom området barriärbeläggning av cellulosafiberbaserade material är av särskild vikt. Utvärderingen kommer också att baseras på de sökandes förmåga att arbeta i ett innovativt forskarnätverk i universitetsmiljö.

Villkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till fyra månader. Anställningen tillträds efter ömsesidig överenskommelse, under tidsperioden 1 juni 2018 - 15 juni 2018. Anställningen avslutas senast 31 december 2018.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att du dokumenterat din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall innehålla:

  • Persoligt brev som beskriver den sökandes forskningsintresse i relation till anställningens innehåll
  • CV
  • Kopior av relevanta betyg, examen och rekommendationsbrev
  • Kopior av ev. doktorsavhandling eller licentiatavhandling och andra relevanta publikationer. 

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr: REK2018/88

Sista ansökningsdag: 2018-04-30

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tilträde efter ömsesidig överenskommelse, under tidsperioden 1 juni 2018 - 15 juni 2018.
Löneform Individuell lönesättning
Anställningen avslutas 2018-12-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid / deltid
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/88
Kontakt
  • Gunilla Carlsson-Kvarnlöf, prefekt, 054-700 1194
  • Lars Järnström, professor, 054-700 1625
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-04-06
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Tillbaka till lediga jobb