Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning
Kulturgeografi ingår i Institutionen för geografi, medier och kommunikation vid Karlstads universitet. Kulturgeografi studerar samspelet mellan människan och jorden. Frågor om plats och rum, landskap och region hur dessa inverkar på politik, ekonomi, kultur och det sociala livet på olika geografiska skalor är centrala i ämnet. Inom kulturgeografi bedrivs utbildning från grund-, avancerad till forskarnivå med ett brett utbud av kurser och program. De program som ämnet ansvarar för och/eller ingår i på Karlstads universitet är: Samhällsplanerarprogrammet, turismprogrammet, magister- och mastersprogrammet i kulturgeografi, magister- och mastersprogrammet i regionalt samhällsbyggande, samt utbildningar inom lärarprogrammen.

Forskning inom kulturgeografi vid Karlstads universitet har bedrivits under drygt 35 år. Inom ämnet pågår forskning om bland annat frågor om geomedia, lokal och regional utveckling, urbanisering, mobilitet, turism och fritid, landskap, samt natur- och kulturmiljöfrågor. 

Vidare sker på Karlstads universitet kulturgeografisk forskning inom olika ”plattformar” så som den starka miljön Geomedia, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS), samt Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD).

Det finns på Karlstads universitet en lång och framgångsrik tradition av samverkan med omgivande samhälle inom kulturgeografi från det kommunala/lokala och regionala till det nationella. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning från grund- till avancerad nivå på såväl utbildningsprogram som fristående kurser. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Vi fäster stor vikt vid att sökande deltar aktivt i den dagliga verksamheten vid institutionen. En vilja att samverka och bredda sin kompetens förutsätts, liksom ett aktivt engagemang för forskning. Viss del egen forskning ingår i tjänsten med möjlighet till utökat utrymme för eventuell externfinansierad forskning. 

Behörighetskrav
För anställning som universitetsadjunkt krävs minst kandidatexamen i kulturgeografi,visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning/motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid dokumenterad undervisningserfarenhet och forskning inom kulturgeografi inom områdena turism och samhällsutveckling, turismplanering, hållbar turism, natur-, och kulturturism samt evenemangsturism.

Då undervisningen sker på svenska och engelska lägger vi även särskild vikt vid god förmåga att undervisa på dessa språk.

Stor vikt läggs vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Det är av vikt att den sökande har god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Erfarenhet av uppsatshandledning inom turismvetenskap är meriterande. Meriterande är även undervisningserfarenhet inom kulturgeografiska metoder.

Vid tillsättning av befattningen kommer lika vikt läggas vid sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på 100 % från och med 180601 till och med 181231, med möjlighet till förlängning.

Tjänsteställe är Karlstad. Den anställde förväntas närvara och delta aktivt i institutionens gemensamma arbete.

Ansökan
Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

  • styrkt meritsammanställning, med referenspersoner
  • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
  • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
  • kopior på betyg, intyg och examensbevis

Mer information kan hämtas på följande länk: www.kau.se/aktuellt/lediga_anstallningar/. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning.

De underlag som eventuellt inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet Personalavdelningen 651 88 KARLSTAD Ange dnr. REK2018/96.

Sista ansökningsdag: 2018-04-29

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-06-01
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/96
Kontakt
  • Christer Clerwall, prefekt, 054-700 1106
  • Mekonnen Tesfahuney, ämnesföreträdare, 054-700 1333
  • Lotta Braunerhielm, proprefekt, 054-700 2198
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-04-16
Sista ansökningsdag 2018-04-29

Tillbaka till lediga jobb