Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Projektbeskrivning; Doktoranden antas i ämnet folkhälsovetenskap för verksamhet inom forskargruppen SELMA (Swedish Environmental Longitudinal Mother and child, Asthma and allergy,).  SELMA är en prospektiv longitudinell kohortstudie  som omfattar 2 000  mor-och-barn par som följts sedan tidig graviditet över födsel och upp i skolåldern. Rekrytering av gravida kvinnor skedde under perioden 2007-2010 i Värmland, Sverige. Ett övergripande syfte med studien är att undersöka hur exponering för misstänkt hormonstörande kemikalier (EDCs) under tidig graviditet påverkar barns hälsoutveckling. Forskargruppen inom SELMA är mångvetenskaplig, med expertis inom epidemiologi och statistisk modellering, medicin, miljövetenskap, etc. Nyligen avslutades en omfattande hälsoundersökning av 1 000 sju-åringar, med avseende på generell utveckling, hälsoundersökning, provtagning etc.

Vi söker nu en doktorand till ett projekt som studerar kost och näring under graviditeten och sambanden mellan den gravida kvinnans näringsstatus, exponering för EDCs och livsstil. Mer specifikt ska det undersökas hur näringsstatusen under graviditeten kan samspela med exponering för EDC-substanser och påverka barns födelsevikt och tillväxt upp till sjuårsåldern. Doktorandprojektet involverar avancerad biostatistisk modellering (inklusive icke linjära modeller), hantering av komplexa datamängder av kost och näring, prenatal EDC exponering som enskilda föreningar och blandningar, och barns hälsoutveckling och växt (längd och vikt) under 7 år.

De sökande skall ha en bakgrund med teoretiska studier och praktisk erfarenhet inom relevanta områden såsom biostatistik, informatik och epidemiologi.  Sökande bör ha visat intresse i att arbeta i ett mångvetenskapligt sammanhang, både självständigt och i grupp och aktivt bidra till forskargruppen. Erfarenhet av arbete med graviditetskohorter och icke-linjär modellering är meriterande.

Doktorandprojektet är del i ett pågående forskningssamarbete mellan  Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, Sverige,  Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige och Icahn School of Medicine at Mount Sinai, NY, USA. De tre institutionerna bidrar alla till doktorandens handledning.

Behörighet
För behörighet att antas till forskarutbildning krävs att både allmänna och särskilda krav är uppfyllda, liksom att den sökande bedöms ha förmågan att genomföra utbildningen. (Högskoleförordningen, Kap. 6)

För allmän behörighet krävs universitetsexamen omfattande minst 240 högskolepoäng av vilka minst 60 hp har erhållits på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvats på annat sätt i Sverige eller utomlands. Fakultetsnämnden kan göra undantag från den allmänna behörigheten om det finns särskilda skäl. (Högskoleförordningen, Kap. 6)

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i folkhälsovetenskap har den som avlagt magisterexamen i t ex folkhälsovetenskap, biomedicin, miljövetenskap eller toxikologi enligt kursplan och erfarenhet med relevans för projektet, inklusive ett självständigt arbete på avancerad nivå (minst 15 hp) inom ett relevant område för doktorandtjänsten, eller motsvarande kunskaper förvärvats på annat sätt i Sverige eller utomlands.

Övergångsbestämmelser

En student som uppfyllde de allmänna behörighetskraven för antagning till forskarutbildning innan 1 juli 2007, ska anses ha allmän behörighet för antagning till forskarnivå fram till den  30 juni  2015 (SFS 2006:1053).

Antagning
De sökande bedöms individuellt och antagning baseras på deras förmåga att tillgodogöra sig  utbildningen.

För ytterligare information om forskarutbildning vid Karlstads universitet, se: https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/sok-vara-forskarutbildningar/anmalan-och-antagning och ämnets hemsida: https://www.kau.se/folkhalsovetenskap

Villkor
Tjänsten förväntas tillträdas i augusti 2018 på Karlstads universitet. Beslut angående tjänstens inrättande är under beslut. Doktorandtjänsten är en fyra-årig heltidstjänst som avslutas med doktorsexamen. Lönesättningen sker enligt lokala riktlinjer.

Ansökan
Ansökan görs elektroniskt via Karlstads universitets  webbaserade rekryteringsverktyg Varbi med uppladdade bilagor: https://www.kau.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/jobba-har/lediga-anstallningar

Ansökan skall innehålla följande:

  • CV med vidimerade kopior av examensbevis, intyg, etc. 
  • Kopior av kandidat- och magisteruppsatser och andra publikationer 
  • Personligt brev med kort beskrivning av den sökande och dennes forskningsintresse i relation till den utlysta tjänsten
  • Andra dokument som åberopas
  • Rekommendationsbrev eller kontaktinformation till minst två referenspersoner

Icke-elektroniska handlingar skickas (med angivande av registreringsnummer REK2018/102) till: Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 651 88 Karlstad (att. Åsa Ivansson).

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti 2018
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/102
Kontakt
  • Carl-Gustaf Bornehag, professor, , carl-gustaf.bornehag@kau.se, +46 (0)54 700 25 40
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2018-06-07
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Tillbaka till lediga jobb