Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser två heltidstjänster som postdoktor vid Institutionen för matematik och datavetenskap inom området datakommunikation, särskilt (a) matematiska optimeringstekniker och/eller (b) dataanalys av molntjänster och virtualisering av nätverksfunktioner NFV. Båda anställningarna är heltid under ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år efter överenskommelse. Tillträde bör ske mellan 1 juli och 1 augusti 2018.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av dessa två forskarutbildningsämnena, och har omkring 60 anställda. I datavetenskap är utbildning och forskning inriktade mot datanätverk och distribuerade system, data säkerhet och integritet, samt programutveckling. Både forskning och utbildning bedrivs i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners inom universitet och näringsliv. Datavetenskap är i en stark utvecklingsfas när det gäller att ytterligare stärka och utveckla dess profilområden och befästa sin position inom internationell forskning. Vid Karlstads universitet har datavetenskap ställning som excellent forskargrupp med särskild finansiering för forskningsutveckling. KK-stiftelsen har också tilldelat gruppen ytterligare medel för att utveckla en forskningsinriktning inom datavetenskapens profilområden i nära samarbete med näringslivet.

Arbetsuppgifter

Postdoktorerna kommer att arbeta inom två relativt näraliggande och redan av KK-stiftelsen finansierade projekt, nämligen Quality Networked Services in a Mobile World HITS och NFV-Optimizer: Profiling Network Virtualized Functions and Optimizing their Performance for Telecom Clouds. Det övergripande målet för  NFV-Optimizer är att modellera, optimera, designa och införa NFV-specifika ramar för profilering/optimering för att studera VNF-tjänstekedjor (VNF-SCs), och effektivt optimera dessa  för att överbrygga klyftan mellan deras prestanda och deras nuvarande motsvarigheter som använder proprietära boxar. Det övergripande målet för HITS är att bidra till att utveckla mobila nätverkstjänster av hög kvalitet genom forskning i världsklass och industriell samverkan.

 

Inom dessa projekt kommer postdoktorerna att arbeta i nära samverkan med våra industriella partners (Ericsson AB och VoerEir). Arbetsspråket i forskargruppen är engelska. Eftersom postdoktorerna ska samverka med andra grupper på universitetet och i samhället är det av största vikt att de har förmåga att samarbeta med andra grupper.

 

 

Behörighet

För behörighet till tjänsterna krävs doktorsexamen i datavetenskap (eller motsvarande), avlagd innan sista ansökningsdatum  med inriktning datakommunikation och/eller molntjänster. Doktorsexamen måste ha avlagts inom tre år innan ansökningstidens utgång såvida inte särskilda skäl föreligger.

 

Bedömningskriterier

I bedömningen av de sökande läggs vikt vid erfarenhet av forskning med anknytning till tjänsteoptimering och matematisk modellering av molnmiljöer, dvs

(1) doktorsexamen i datavetenskap (eller motsvarande)

(2) kunskap eller erfarenhet av principer och verktyg för att arbeta med molnplattformar  (OpenStack, VMware, etc.);

(3) kunskap eller erfarenhet att konstruera och implementera optimeringstekniker, som t ex heuristik, Integer Linear Programming;

(4) kunskap eller erfarenhet av arbete med att designa and utföra dataanalys (regression, datasamband, etc.);

(5) kunskap eller erfarenhet av arbete med att designa and implementera skript/koder i ett programmeringsspråk (Python, Java, etc.);

(6) Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska, och

(7) Mycket god förmåga att aktivt delta i arbetslag och att utföra tilldelade uppgifter it tid.

 

Villkor

Tillträdesdatum: juli 2018. Anställning: heltid i två år.

 

Ansökan

  • Ansökningsbrev med beskrivning av den sökandes forskningsintresse inom tjänstens område
  • Verifierad CV
  • Lista på publicerade artiklar
  • Kopior på relevanta examensbevis, intyg och rekommendationsbrev
  • Kontaktinformation till minst två referenspersoner; observera att den sökande kommer att rådfrågas innan referenser kontaktas

 

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Mer information om hur ansökan kan se ut finns i ”Råd för ansökan” på vår hemsida.  

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. Komplett ansökan skall ha inkommit innan ansökningstidens utgång.

 

De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad, Sweden.

 

 

Ange ref.no REK2018/122

 

Sista ansökningsdag: 17 juni

 

 

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Contact Person:

Dr. Javid Taheri

Associate Professor

Department of Mathematics and Computer Science

Karlstad University, Sweden

https://www.kau.se/forskare/javid-taheri

https://sites.google.com/site/javidtaheri75/home

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Företrädesvis juli eller augusti
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/122
Kontakt
  • Dr. Javid Taheri, 054-700 24 29
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-05-16
Sista ansökningsdag 2018-06-17

Tillbaka till lediga jobb