Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Ämnet kemi, finns inom fakulteten hälsa, natur och teknikvetenskap och bedriver undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Kemiämnet ansvarar för ett nystartat program: Läkemedelsanalys – Kandidatprogram i kemi, men universitetslärare i kemi undervisar också på kurser inom civilingenjörsprogram, ämneslärarprogram, grundlärarprogram samt basåret. På ämnet arbetar ca 2o personer, med forskning och utbildning. Medarbetarna har mycket externa kontakter, både nationellt och internationellt.

Forskningen bedrivs inom

 • analytisk kemi med inriktning mot separationsvetenskap kopplat till läkemedelsanalys,
 • fysikalisk kemi med inriktning mot komplexa vätskor och lösningskemi kopplade till organisk optoelektronik,
 • inom kemididaktik
 • biokemi med inriktning mot mikrobiell kloratnedbrytning och prokaryot genreglering som är en del av den bioekonomiska forskningen inom institutionen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundläggande nivå på såväl fristående kurser som programkurser. De flesta av kurserna ges som både campus- och distanskurser. De kurser som är aktuella under anställningsperioden är Inledande kemi, Materia, Kemiska beräkningar, Biokemi, Organisk kemi och kemi för basåret, men även andra kurser kan vara aktuella. Undervisningen sker framförallt i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer men även andra undervisningsformer kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår att var examinerande lärare.

Vi förutsätter att den som får anställningen kommer att befinna sig på plats i vår miljö i stor omfattning för att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i kemi är den som har avlagt kandidatexamen i kemi eller har motsvarande kompetens inom ett för ämnet relevant område. För anställningen krävs också visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske. Samtliga universitetsadjunkter ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning. Blir aktuell anställning förlängd ska utbildningen planeras in, inom ramen för anställningens kompetensutvecklingstid, inom de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen fästs särskild vikt vid kunskaper i grundläggande kemi, vilket innebär kunskaper motsvarande kurserna Inledande kemi, Kemiska beräkningar, Organisk kemi samt Biokemi. Särskild vikt läggs på erfarenhet från laborativt arbete. Särskild vikt läggs även vid att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska, då undervisningen sker på svenska. Meriterande är erfarenhet från undervisning av kemi på gymnasienivå. Stor vikt fästs också vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kolleger och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Villkor
Anställningen är vikariat med omfattningen 50 % med tillträde senast 1 september 2018, dock längst till och med 31 januari 2019. Möjlighet till förlängning kan bli aktuellt.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och egenskaper i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • kopia av examensbevis, samt andra relevanta betyg, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).
Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad
Ange ref.nr: REK2018/132

Sista ansökningsdag: 2018-06-14

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde senast 1 september 2018
Löneform Individuell lönesättning
Anställningen avslutas 2019-01-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/132
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, 054 - 700 1194
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-05-23
Sista ansökningsdag 2018-06-14

Tillbaka till lediga jobb