Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Vi söker nu efter en universitetslektor i psykologi- klinisk psykologi med psykodynamisk inriktning  för arbete vid psykologiämnet som med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi. 

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet är i första hand klinisk psykologi med inriktning psykodynamisk terapi, men arbete inom psykologins övriga områden utgör också en viktig bas för anställningen, exempel på sådana områden kan vara utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi och utredningsmetodik. Arbetet består i huvudsak av undervisning och handledning på psykologprogrammet, men även undervisning på fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning kan ingå. Undervisningen kan ges både på svenska och engelska. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Tjänsteställe (placeringsort) är Karlstad och den som får anställningen ska kontinuerligt, i stor omfattning, förlägga sin arbetstid till Karlstads universitet.

Behörighetskrav

Behörig för anställning är den som har avlagt doktorsexamen i psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För behörighet till anställningen krävs också att sökanden är legitimerad psykolog och har psykoterapeutisk kompetens inom psykodynamisk terapi. Dessutom krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt för anställningen är sökandes erfarenhet av klinisk verksamhet som psykolog med inriktning mot evidensbaserad behandling på psykodynamisk grund.

Av stor vikt är sökandens dokumenterade samarbetsförmåga, särskilt förmågan att samverka med det omgivande samhället. Stor vikt läggs också vid att sökande har god förmåga i att i tal och skrift kunna kommunicera på svenska och engelska.

Psykoterapeutlegitimation med psykodynamisk inriktning är meriterande, liksom specialistbehörighet med inriktning behandling. Handledarutbildning inom psykoterapi är också meriterande liksom erfarenheter av att tidigare ha undervisat på psykologprogram.

Vid tillsättningen fästs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg MyNetwork/Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska bestå av:

 • styrkt meritsammanställning
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2018-08-26

Ange ref.nr REK 2018/142

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/142
Kontakt
 • Hedda Norrbom Dahlén, Programledare, 054-700 1252
 • Kjerstin Almqvist, Professor och Ämnesföreträdare, 054-700 2325
 • Fredrik Hjärthag, Studierektor, 054-700 2270
 • Line Holth, Prefekt, 054-700 1905
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-06-27
Sista ansökningsdag 2018-08-26

Tillbaka till lediga jobb