Karlstads universitet / Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Institutionen för geografi, medier och kommunikation söker en universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap och filmvetenskap samt kulturgeografi och turismvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. 

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt ett alldeles nytt spår Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t ex mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) http://www.kau.se/node/. Geomedia, som nyligen blivit utsedd till Stark forskargrupp i en intern excellenssatsning, samlar medievetare, kulturgeografer, turismvetare och filmvetare. Gruppens forskning behandlar skärningspunkten mellan medieforskning och geografi med inriktning på frågor om medialisering och rumslighet i bred bemärkelse. NODE fokuserar på vad som händer med nyhetsförmedling och opinionsbildning i en tid av försvagad dagspress och ett alltmer fragmenterat medielandskap. Forskare vid Geomedia och NODE publicerar sig regelbundet i internationellt vetenskapliga tidskrifter och är framgångsrika med att erhålla extern forskningsfinansiering.

Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildnings­programmen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Enligt arbetstidsavtalet har en adjunkt 10-20 % kompetensutvecklingstid.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första anställningsåren.

Bedömningsgrunder
Av särskilt stor vikt är att du har både bred och djup kunskap inom medie- och kommunikationsvetenskap, eller närliggande områden som Informatik och digital humaniora, eftersom du förväntas kunna undervisa och handleda på många olika kurser från grundläggande till avancerad nivå. Av särskilt stor vikt är även att du har kunskap inom datorstödda, digitala metoder för analys av medieinnehåll och –användning, främst utifrån kvantitativa data. 

Vi lägger stor vikt vid att du har en vetenskaplig profil som relaterar till området digitala medier och kvantitativ dataanalys samt att du har förmåga att undervisa om digitala kulturer, sociala medier och webbproduktion. Vi lägger även stor vikt vid att du har dokumenterat hög kompetens inom såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder och har kunskap om den aktuella metodutvecklingen vad gäller datainsamling och -analys i digitala miljöer (t.ex. textanalys,automatiserad textanalys, automatiserad innehållsanalys, datavisualisering, nätverksanalys och digital etnografi).

Vidare lägger vi stor vikt vid att du har du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om den sökande har

 • erfarenhet av undervisning på såväl avancerad nivå (Master) som grundnivå,
 • internationell erfarenhet och erfarenhet av att undervisa både på svenska och engelska
 • erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
 • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Vid i övrigt likvärdiga meriter ges företräde till sökande som har förmåga att undervisa på svenska. 

Arbetstid/varaktighet
Anställningen är en visstidsanställning till och med 190131 på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att förlängas under förutsättning av erforderliga beslut.

Upplysningar
Prefekt Christer Clerwall
Studierektor Jessica Edlom
Professor Henrik Örnebring.

Samtliga kan nås på tfn 054-700 10 00 (vx).

Ansökan
Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi och ska innehålla följande: 

 • Aktuell CV
 • Personligt brev
 • Beskrivning av vetenskapliga, pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • Redogörelse för personliga egenskaper i förhållande till anställningen
 • Intyg på högskolepedagogisk utbildning
 • Kopior på examensbevis och intyg i övrigt som åberopas
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner 

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. 

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 KARLSTAD. Ange ref.nr REK2018/150.

Sista ansökningsdag: 2018-08-12. 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/150
Kontakt
 • Christer Clerwall, 700 11 06
 • Jessica Edlom, 054-700 2549
 • Henrik Örnebring, 054-700 1642
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-07-23
Sista ansökningsdag 2018-08-12

Tillbaka till lediga jobb