Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Institutionen för matematik och datavetenskap har omkring 70 anställda. I datavetenskap är utbildning och forskning inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och personlig integritet, samt programutveckling. Både forskning och utbildning bedrivs i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners inom universitet och näringsliv. Datavetenskap är i en stark utvecklingsfas när det gäller att ytterligare stärka och utveckla dess profilområden och befästa sin position inom internationell forskning. Vid Karlstads universitet har datavetenskap blivit utsedd till en excellent forskargrupp med särskild finansiering för utveckling av sin forskning. KK-stiftelsen har också tilldelat gruppen ytterligare medel för att utveckla forskningen inom ämnets profilområden i nära samarbete med näringslivet. Dessutom har datavetenskap en lång historia av internationella forskningsprojekt med bland annat en rad EU H2020-projekt.

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en heltidstjänst som doktorand vid institutionen för matematik och datavetenskap och forskargruppen Distributed Systems and Communications (DISCO). Forskargruppen DISCO bedriver huvudsakligen forskning kring applikations- och transportlagerprotokoll; korslagerinteraktion; nätverksteknologier för fördröjningskritiska applikationer; och utformningen av trådlösa och mobila system t.ex. 5G.

Arbetsuppgifter
Under de senaste åren har vi sett ett allt ökande intresse för internet of things (IoT) med alltifrån uppkopplade bilar, robotar, containers till sensorer i jordbruket. Den ökade betydelsen för IoT kan också ses i utvecklingen av nästa generations mobila nät, 5G, med teknologier som CAT M1 och NB-IoT (CAT M2) som viktiga komponenter i framtagandet av  stads- och rikstäckande IoT-nät. Utbyggnaden av 5G med dessa teknologier är dock inte utan utmaningar, t.ex. är målet att batterier i NB-IoT enheter inte ska behöva bytas ut eller laddas upp mer frekvent än vart tionde år, samtidigt som de ska  uppfylla vissa krav på tillgänglighet och svarstider. Den här doktorandtjänsten är inriktad mot kommunikationslösningar för dessa teknologier: bland annat förväntas doktoranden att modellera energiförbrukning, föreslå förbättrade energisparmekanismer, och forska kring energieffektiv stockningskontroll. Arbetsuppgifterna kommer utföras inom både nationella och internationella projekt tillsammans med samarbetspartners från andra universitet samt näringsliv. Delar av arbetet kommer att utföras inom ramen för 5GENESIS, ett EU H2020-projekt som syftar till att utvärdera nyckeltal (KPIs) kopplade till användningsfall för bland annat IoT i 5G.

Behörighet
För behörighet till tjänsten krävs en universitetsexamen på 240 ECTS, varav minst 60 ECTS är från kurser på avancerad nivå, och en masters examen alternativt en svensk magister- eller civilingenjörsexamen inom datavetenskap eller datateknik, eller motsvarande. Internationellt sökande med motsvarande utbildningar är också behöriga att söka.

Villkor
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier. Om doktoranden tar på sig andra uppgifter kring forskning, undervisning eller administration utöver doktorandstudierna kan anställningen förlängas med upp till ett år. Dessa uppgifter kan inte vara av större omfattning än 20% av heltid.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Ansökan sker elektroniskt och ska bestå av:

  • ett personlig brev som berör den sökandes forskningsintresse i relation till den utannonserade tjänsten;
  • en meritförteckning (CV);
  • kopia av relevanta betygshandlingar;
  • en lista av publicerade artiklar och övriga dokument som kan anses relevanta för tjänsten;
  • rekommendationsbrev eller kontaktinformation till åtminstone två referenser.

Eventuella kompletteringar i pappersform skickas till registrator (referens REK 2018/161):

Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa-, natur- och teknikvetenskap
Att. Åsa Ivansson
651 88 Karlstad

Kontakt
Karl-Johan Grinnemo, lektor, institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet, karl-johan.grinnemo@kau.se, +46(0)54-700 2440

Sista ansökningsdag: 15 augusti.

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2018
Löneform Enligt lokat avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/161
Kontakt
  • Docent Karl-Johan Grinnemo, karl-johan.grinnemo@kau.se, +46 (0)54-700 2440
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, +46 (0)54-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, +46 (0)54-700 1714
Publicerat 2018-06-28
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Tillbaka till lediga jobb