Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Inom ämnet litteraturvetenskap vid Karlstads universitet bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser och lärarutbildning från förskola till gymnasium. Den fristående kursverksamheten bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Flertalet anställda på ämnet litteraturvetenskap är aktiva i en av Karlstads universitets starka forskarmiljöer, den kulturvetenskapliga forskargruppen KuFo.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination på kurser inom lärarprogrammet för ämneslärare och grundlärare samt fristående grundkurs i litteraturvetenskap, både på campus och på distans. Dessutom ingår handledning, framförallt av uppsatser på förskolelärarprogrammet. Du förutsätts kunna delta på plats i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav

För anställningen som universitetslektor i litteraturvetenskap krävs avlagd doktorsexamen i litteraturvetenskap. Dessutom krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder

Det är av särskild vikt med erfarenhet av undervisning i litteraturvetetenskap inom högskola/universitet med relevans för de beskrivna arbetsuppgifterna. Stor vikt läggs vid väl vitsordad erfarenhet av att fungera i arbetslag och studentgrupper där samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse. Arbetsuppgifterna förutsätter att du som medarbetare är närvarande på arbetsplatsen vid Karlstads universitet under veckorna. Vi värdesätter god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Då undervisningen sker på svenska krävs god förmåga att undervisa på detta språk.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad 4 månader med omfattning 50-100%. Tillträde 1 oktober. Anställningen kan komma att förlängas under förutsättning av erforderliga beslut.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Ansökan ska innehålla följande:

 • styrkt meritsammanställning, med referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig skicklighet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet av ledarskap, administration och samverkan med andra verksamheter
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, datorprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges)

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida www.kau.se/aktuellt/lediga_anstallningar/ Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD.

Ange referens: REK 2018/163

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-01-31
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 1 oktober 2018
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/163
Kontakt
 • Annika Malmsten Saltin, prefekt, 054-700 1391
 • Sofia Wijkmark, studierektor, 054-700 1244
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-08-30
Sista ansökningsdag 2018-09-16

Tillbaka till lediga jobb